Vad motiverar hyreshöjningar och när får de ske?

Hej! Jag hyr en marklägenhet som är byggd 2019. Vi har haft samma hyra fram till nu. Nu vill hyresväden höja hyran med 2%, i mitt fall 159 kr/mpn. Anledning till hyreshöjning anges till "hyran indexregleras med 2% beroende på ökade kostnader för renhållning, vatten o avlopp". Min fråga är om man har rätt att höja med den motiveringen? I meddelandet anges inte heller något om att vi har möjlighet att godta/acceptera höjningen. Endast datum för när höjningen kommer att verkställas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Grunden i all avtalsrätt är att när ett avtal har slutits så ska avtalet hållas. Detta framgår av 1 § avtalslagen. Avtalet kan sedan inte ändras ensidigt, utan båda parter måste samtycka till förändringar av avtalsvillkoren. Eftersom du och din hyresvärd kommit överens om att hyran ska ligga på en viss nivå, så ska inte hyresvärden kunna höja hyran utan ditt samtycke enligt huvudregeln. Systemet med hyra av bostadslägenheter fungerar dock inte i enlighet med huvudregeln. 

Det är allmänt erkänt att hyresvärden ibland måste höja hyran för att kunna fortsätta att hålla sin del av avtalet. I 12 kap. 15 § jordabalken (JB) anges att hyresvärden är förpliktad att hålla hyreslägenheten i ett beboeligt skick under hyrestiden, för att kunna möta detta måste ibland hyresvärden höja hyran för att fortsatt ha råd att underhålla bostaden. För att få höja hyran måste dock hyresvärden först förhandla om höjningen. I regel anges det i hyresavtalet att hyresgästen överlåter åt hyresgästföreningen att förhandla å dennes vägnar vad gäller hyreshöjningar.

Med hänsyn till hur du beskriver motiveringen till hyreshöjningen samt den summa hyran höjs med uppfattar inte jag höjningen som anmärkningsvärd. Men om du skulle vara osäker på huruvida höjningen är godtagbar eller ej uppmanar jag dig att ta kontakt med hyresgästföreningen för att konsultera de. 

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”