Vad menas med skäligt i och för sig?

2020-10-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag driver ett förenklat tvistemål i tingsrätten mot min hyresvärd. Jag har yrkat på ett belopp om 3938 plus ansökningsavgiften om 900 kr kr, sammanlagt 4838 kr i nedsatt hyra. I sitt svaromål skriver hyresvärden "Hyresvärden medger 1640 kr i nedättning av hyra till NN. Resterande krav på nedsättning av hyra bestrids. Ett belopp om 4838 vitsordas såsom skäligt i och för sig." För mig framstår detta svar som motsägelsefull juridiklingo. Först bestrider man, men i nästa menig är 4838 kr skäligt. Vad menar man uttryckt på vanlig svenska?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad menas med skäligt i och för sig?

Svaranden menar att hen går med på att ge en hyresnedsättning på 1 640 kronor. Svaranden bestrider dock den resterande summan. Att vitsorda ett belopp så som skäligt i och för sig innebär att man inte anser sig skyldig att utge summorna, men för det fall rätten trots invändningen skulle komma fram till att man blir betalningsskyldig godtar man beloppen som skäliga på sättet de är beräknade på. Det innebär att rätten vid en prövning inte behöver pröva beloppens storlek utan endast om det föreligger en betalningsskyldighet eller ej.

Svaranden ifrågasätter alltså inte sättet beloppen beräknats på men bestrider att det föreligger en betalningsskyldighet till de fulla beloppen. Endast för det fall domstolen skulle finna att det föreligger en betalningsskyldighet för svaranden accepterar hen att utge hela beloppet. Det kan låta aningen märkligt, men det är en metod som ofta används av processekonomiska skäl.

Vilka mål prövas av rätten?

I dispositiva tvistemål, som även ditt mål är, behöver rätten inte alltid pröva målet vid en huvudförhandling. Parterna har möjlighet att på avtalsmässig väg komma överens om en lösning som accepteras från båda sidor. Många gånger kan parterna i dispositiva mål mötas någonstans på mitten och komma överens på avtalsmässig väg och på så sätt slippa resterande del av domstolsprocessen. Endast för det fall parterna inte kan komma överens går målet vidare till huvudförhandling och rätten dömer utifrån den framlagda bevisningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93108)