Vad menas med omplacering på grund av organisatoriska skäl?

2019-04-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag arbetar idag som enhetschef men kommer att omplaceras till annan befattning då vår verksamhet kommer att läggas ner. Jag kommer inte längre att arbeta som chef utan har fått en annan tjänst i vår förvaltning som jag blev erbjuden i omplacerings utredningen. Omfattas jag av " omplacering pga. av organisatoriska skäl" Är en nedläggning av en avdelning ett organisatoriskt skäl till omplacering. Enlig vårt kollektivavtal får man behålla sin lön i ett år om man blir omplacerad pga. av organisatoriska skäl eller sjukdom.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå ifrån lag om anställningsskydd (LAS) när jag besvarar din fråga.

När ska omplacering ske?

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Det innebär att det måste finnas godtagbara skäl för uppsägning. Saklig grund föreligger vid arbetsbrist eller på grund av personliga skäl (7 § första stycket LAS).

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren till en annan befattning inom företaget. Det innebär att omplacering av en arbetstagare sker främst vid arbetsbrist.

Uttrycket arbetsbrist omfattar inte bara fall av konkret brist på arbetsuppgifter utan i alla de fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än arbetsgivaren personligen. Under arbetsbrist faller också företagsekonomiska och organisatoriska skäl. Exempel på arbetsbrist är omorganisation av verksamheten eller nedläggning av driften.

Vid omplacering av en arbetstagare är det viktigt att arbetstagaren har den kunskap och de kvalifikationer som krävs för den nya tjänsten. Arbetstagaren behöver inte acceptera omplaceringen men riskerar då att sägas upp på grund av arbetsbrist.

I din situation rör det sig om arbetsbrist eftersom den nuvarande verksamheten ska läggas ner. Nedläggning av en verksamhet faller in under organisatoriska skäl.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1723)
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?
2020-05-26 Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon

Alla besvarade frågor (80294)