Vad menas med den svenska avtalsmodellen?

2015-08-06 i Anbud och accept
FRÅGA
Kan någon vara vänlig och förklara vad menas med "svenska avtalsmodellen", definition av det?Alla skriver om svenska avtalsmodellen men hittar inte någon vettig förklaring, vad betyder det egentligen.Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I olika länder har man olika traditioner gällande hur avtal sluts, och framförallt då hur och när bundenhet uppstår. Enkelt uttryckt är den svenska avtalsmodellen ett sätt att beskriva under vilka omständigheter ett avtal kommer till stånd i den Svenska modellen.

Den svenska avtalsmodellen bygger i grunden på någonting som kallas anbud- och accept. För att ett avtal ska kunna slutas krävs det enligt modellen att en part ger den andra parten ett anbud, och den andra parten accepterar detta anbud så som det är givet. Anbud kan ges på många olika vis, t.ex. skriftligen, muntligen, eller underförstått. Accept fungerar på samma sätt. När man har mottagit ett anbud kan en accept ges skriftligen, muntligen, underförstått och på en mängd andra sätt. Det viktiga är att avtalsparterna kommunicerar en tydlig vilja att sluta avtal med varandra. Efter att avtalsparterna utväxlat anbud och accept uppkommer vad som brukar kallas gemensam partsvilja och avtalsbundenhet uppstår mellan parterna. Den part som bryter mot avtalet kan ådra sig skadeståndsskyldighet pga. avtalsbrottet.

Vad som är speciellt med den svenska modellen är att den part som lämnar ett anbud, är som regel bunden av detta anbud fram till dess att motparten accepterar anbudet eller förkastar det. Att man är bunden av sin accept är givet då avtalsbundenhet uppstår då fort motparten mottagit accepten. Man kan alltså inte ändra eller dra tillbaka t.ex. ett anbud hur som helst. Detta skiljer det svenska systemet från t.ex. det brittiska, där bundenhet inte uppstår för någon part förrän anbud och accept de facto utväxlats.

Ovanstående avtalsmodell används hela tiden i vardagen. Om man så köper en biljett på bussen, en cola i butiken eller tecknar ett mobilabonnemang, så utväxlas anbud och accept på något sätt. Om t.ex. en accept saknas, finns det inte heller ett avtal.

Det ska sägas att det i vissa sammanhang, i svensk rätt, inte uppstår bundenhet förrän avtalet har en viss form (t.ex. skriftlighet). Så är fallet när man t.ex. förvärvar fastigheter.

Återkom om du undrar över någonting!

Vänligen,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (301)
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?
2020-10-09 När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

Alla besvarade frågor (85554)