Vad menas med avstående av arv och påverkar särkullbarn detta?

2017-09-30 i Arvsavstående
FRÅGA
I bouppteckningen efter min far står det att min mor avstår 100 000 kronor av arvet efter sin make till deras två gemensamma barn med 50 000 kronor per barn. Vad menas egentligen med detta? Min mor har en son som har en annan far, vad får han ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudreglerna för arvsordningen

Inom arvsrätten så har den efterlevande maken förtur på arvet (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta är ett undantag från huvudregeln som säger att bröstarvingar ärver först (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Med bröstarvinge menas avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, d.v.s. barn samt barnbarn och barnbarnsbarn. Den efterlevande maken ärver alltså före bröstarvingarna, med detta arv får hen göra precis som den vill med ett enda undantag. Detta arv får inte i sin tur testamenteras bort. När den efterlevande maken sedan avlider går kvarlåtenskapen från den först avlidne till dennes bröstarvingar (3 kap. 2 § Ärvdabalken).

Att avstå arv

Det finns en möjlighet att välja att avstå arv, detta ska ske skriftligen till arvlåtaren (17 kap. 2 § Ärvdabalken). I ditt fall, så som jag tolkat frågan, så har din mor innan er fars dödsfall skriftligen avsagt sig en del av arvet till förmån för deras gemensamma barn (alltså du och ditt syskon). Eftersom din mor egentligen skulle ärvt all kvarlåtenskap efter din far så betyder detta att hon ärver allt förutom 100 000 kronor som istället går direkt till dig och ditt syskon. Resterande kvarlåtenskap ärver ni när er mor går bort, hälften var.

Särkullbarn

Eftersom din mors son med en annan far är ett så kallat särkullbarn. Med särkullbarn menas de barn den avlidne har utanför sitt äktenskap, alltså er mors son med en annan far. Er mors andra son kommer alltså inte ärva något från er far. När er mor avlider kommer alltså arvet efter er far delas mellan dig och ditt syskon. Den del av er mors kvarlåtenskap som är kvar när er fars arv tagits bort ska sedan delas lika mellan hennes tre barn till lika delar.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, om du har några fler funderingar eller om något är oklart så kommentera här under så ska jag svara så fort jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (345)
2021-08-03 Hur avsäger jag mig min rätt till arv?
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?
2021-07-26 Hur kan jag fördela arvet till bröstarvingar innan min egen bortgång?
2021-07-11 Kan man göra ett arvsavstående till förmån för ett av flera barnbarn?

Alla besvarade frågor (94606)