Vad menas med att avtalet inte får inskrivas?

2016-07-03 i Arrende
FRÅGA
Hej,Företaget jag jobbar på ska arrendera ett utrymme för att ställa en kylmaskin där. I avtalsförslaget från fastighetsägaren står: Detta avtal får inte inskrivas.Vad betyder det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formuleringen du beskriver innebär att avtalet inte får inskrivas i fastighetsregistret. Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i Sverige är indelad samt vem som äger vad. I registret kan man t.ex. finna information om inteckningar, fastighetsförvärv, samfälligheter, lagfarter och nyttjanderätter. Syftet med registret är att fastighetsköp, inteckningar etc. ska offentliggöras för allmänheten. Detta minskar exempelvis risken för dubbeldispositioner och allt för höga pantsättningar. Mer information om fastighetsregistret finner du på Lantmäteriets hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (202)
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?
2020-11-08 Bostadsarrende och rätt till förlängning

Alla besvarade frågor (86443)