Vad menas med att avtalet inte får inskrivas?

2016-07-03 i Arrende
FRÅGA
Hej,Företaget jag jobbar på ska arrendera ett utrymme för att ställa en kylmaskin där. I avtalsförslaget från fastighetsägaren står: Detta avtal får inte inskrivas.Vad betyder det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formuleringen du beskriver innebär att avtalet inte får inskrivas i fastighetsregistret. Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i Sverige är indelad samt vem som äger vad. I registret kan man t.ex. finna information om inteckningar, fastighetsförvärv, samfälligheter, lagfarter och nyttjanderätter. Syftet med registret är att fastighetsköp, inteckningar etc. ska offentliggöras för allmänheten. Detta minskar exempelvis risken för dubbeldispositioner och allt för höga pantsättningar. Mer information om fastighetsregistret finner du på Lantmäteriets hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (187)
2020-07-31 Överlåtelse av hus på ofri grund
2020-07-30 Försäljning av hus på ofri grund
2020-07-26 Förverkande av jordbruksarrende enligt 8 kap 23§ JB.
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?

Alla besvarade frågor (82783)