FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/01/2020

Vad menas med åtalsprövning?

Hej! läser just nu allmän straffrätt och förstår inte riktigt vad som menas med åtalsprövning.

Vem är det som genomför åtalsprövningen? När sker en åtalsprövning? och vad är det som prövas i en åtalsprövning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inledningsvis nämna att en åklagare har en absolut åtalsplikt. Detta innebär att en åklagare i princip är skyldig att väcka åtal mot någon om åklagaren anser att personen i fråga gjort sig skyldig till ett brott, bevisningen är tillräcklig för en fällande dom och om åtalsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

En åklagare måste alltså vid varje ärende som dyker upp på dennes bord pröva om gärningen och omständigheterna i det enskilda fallet uppfyller de olika rekvisiten för brott, om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom och om åtalsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Denna prövning kallas åtalsprövning. Man kan säga att åklagaren prövar om denne bör väcka åtal. Åtalsprövningen kan utmynna i att åklagaren väcker åtal mot någon (eller beslutar om strafföreläggande/åtalseftergift). Åtalsprövningen kan även utmynna i att åklagaren inte väcker åtal exempelvis på grund av otillräcklig bevisning.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”