FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/01/2024

Vad måste gåvobrev om fastighet innehålla?

Hej. Jag en fråga angående gåvobrev för fastighet. Min pappa har ärvt ett hus från sin mamma/pappa tillsammans med sina syskon. Delarna till huset har skrivits över så att min pappa äger 1/4 och min farbror 3/4. Nu börjar min pappa bli gammal och vill skriva över sin del på mig och min bror. Vi är fyra syskon, men intresset för ägandedelen ligger bara hos oss två. Frågan är vad som krävs? Behöver vi ha ett skriftligt godkännande från någon, eller är det OK att skriva över ändå? Är tacksam för er hjälp.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har din far en fastighet som han vill skriva över via ett gåvobrev till er. Du undrar nu vilka krav som finns för att ett sådant gåvobrev ska vara giltigt. Eftersom det rör sig om en fastighet (fast egendom) vänder vi oss till jordabalken.


Innehålls krav för gåvobrev.

Enligt 4 kap. 29 § jordabalken tillämpas innehållskraven för köp även i ett gåvobrev. Vi kollar därför i 4 kap. 1 – 3 §§ där dessa krav framgår. Kraven är som följer:

1. En beskrivning av vad som övergår via gåvan. Skriv så tydligt som möjligt vilken fastighet gåvan rör, vilken andel, och allt som ingår. Du kan här skriva ”inklusive bohag” om exempelvis alla möbler ska ingå i gåvan.

2. Vem som mottar och vem som ger gåvan. Namn, personnummer, och sådant.

3. Datum för när gåvan ska överlämnas.

4. Gåvobrevet ska vara skriftligt.

5. Mottagarens och givarens underskrifter måste finnas med.

6. Gåvobrevet ska bevittnas av två personer som inte är släkt, gifta eller sambor med någon av parterna.

Uppfyller ert gåvobrev alla dessa krav så är det giltigt.

Observera att ni även måste söka lagfart hos Lantmäteriet efter att förvärvet har skett. Detta ska göras inom 3 månader från skiftet.


Sammanfattning och slutliga råd.

Det finns alltså ett antal krav för gåvobrev. Ni kan skriva upp det själva, men för att vara helt säkra på att gåvobrevet blir korrekt kan ni exempelvis köpa ett färdigt gåvobrev via där ni endast fyller i all information. Dessa kan fungera som bra mallar.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000