FrågaAVTALSRÄTTFormkrav30/05/2022

Vad måste ett köpeavtal avseende fast egendom innehålla?

Jag och min make vill sälja vårt hus till vår dotter och vill sköta det på eget bevåg. Vad måste avtalet innehålla?

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för ingående av avtal inom svensk rätt är avtalsfrihet. Det innebär att alla är fria att bestämma om man vill ingå ett avtal, med vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla. Det finns vidare inte några formkrav i avtalslagen angående hur ett avtal ska ingås, utan både muntliga och skriftliga avtal anses vara giltiga. Ett bindande avtal anses vara ingått när en part lämnat ett anbud och den andra parten har svarat på anbudet med en accept (1 kap. 1 § avtalslagen).


Begränsningar i avtalsfriheten för avtal om köp av fast egendom

Det finns flera undantag i svensk rätt som inskränker avtalsfriheten och är tvingande, dvs som man inte kan avtala bort. En sådan begränsning i avtalsfriheten görs vid just köpeavtal avseende fast egendom där det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att en affär ska vara giltig. Du och din make kan börja med att upprätta en köpehandling som ska undertecknas av både er dotter som är köpare och dig och din make som är säljare av fastigheten. Handlingen måste dessutom innehålla köpeskillingen och en förklaring att ni som säljare överlåter fastigheten till er dotter som köpare (4 kap. 1 § jordabalken).


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att kontakta Lawline på nytt!

Bästa hälsningar

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”