FrågaAVTALSRÄTTGåva31/08/2020

Vad måste ett gåvobrev vid gåva av pengar innehålla?

Om jag ger bort en penninggåva till mina barn som förtida arv skall jag då upprätta gåvobrev?

Hur formuleras ett sådant gåvobrev och skall det stå att det är personligt till mottagaren?

Hur mycket kan jag ge bort skattefritt och skall gåvobrevet bevittnas av någon ojävig person?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du måste skriva ett gåvobrev för penninggåvan, vad ett sådant gåvobrev i så fall ska innehålla och om det finns någon begränsning för hur mycket pengar du kan ge bort innan det ska beskattas.

Det finns inget krav på gåvobrev vid penninggåva

När man under sin livstid ger bort gåvor till sina barn eller barnbarn, presumeras att dessa gåvor är förskott på arvet. Detta betyder att man antar att en sådan gåva ska räknas av från barnets arvslott när man avlidit för att alla barn ska ha fått en lika stor del av arvet, se 6 kap 1 § ärvdabalken (här). Om man som gåvogivare vill vara helt säker på att t.ex. en penninggåva ska räknas som ett förskott på arvet, är det fördelaktigt om man skriver ett gåvobrev där man särskilt anger att gåvan ska vara förskott på arv.

Eftersom det inte finns något krav på att man måste skriva ett gåvobrev gällande en penninggåva, finns det inte heller några krav på vad ett sådant måste innehålla för att vara giltigt. Gåvan är alltså giltigt oavsett om gåvobrevet bevittnats eller inte. Däremot finns det vissa saker man kan göra för att skydda gåvotagaren mot framtida tvister med andra arvingar, t.ex. sina syskon. Ska man skriva ett gåvobrev kan jag tänka mig att det bör framgå vad gåvan avser (i det här fallet vilket belopp), hur och när gåvan överlämnas/fullbordas, vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare (med underskrifter), om gåvan har några villkor (t.ex. att det ska vara förskott på arv eller om det ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Det kan även vara fördelaktigt att ha opartiska vittnen som skriver under gåvobrevet för att begränsa syskonens möjlighet att kunna hävda att gåvan är ogiltig eller liknande, t.ex. med hänvisning till att gåvotagaren handlade under påverkan av en psykisk störning.

Gåvor är skattefria

Gåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005 vilket innebär att gåvotagaren inte är skattskyldig för gåvan. Det finns alltså ingen skatterättslig begränsning för hur mycket pengar du kan ge bort utan att gåvotagaren ska beskattas.

Sammanfattning

Det finns inga regler som säger vad ett gåvobrev vid gåva av pengar måste innehålla för att vara giltigt. Det finns dock flera fördelar med att upprätta ett gåvobrev även för penninggåvor, då man kan skydda gåvotagaren från framtida tvister med andra arvingar. Jag rekommenderar dig därför att upprätta ett gåvobrev. Du är varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister om du vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev. Boka tid kan du göra här.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning