Vad man kan bli skyldig till om man råkar krossa ett fönster

FRÅGA
Om jag är på väg hem från en bekant och snubblar över en sopkvast som i sin tur gör sönder en fönsterruta, är jag då skyldig och kan dömas för något?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag främst nämna två saker som du kan bli dömd till, nämligen skadegörelse eller betala skadestånd.

Skadegörelse

För att dömas för skadegörelse krävs det att du skulle slå sönder fönsterrutan till men för någon annan (12 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet kräver dock uppsåt vilket innebär att du måste velat och haft för avsikt att slå sönder fönsterrutan (1 kap. 2 § Brottsbalken).

I ditt fall handlar det däremot om att det verkar vara ren oaktsamhet eller otur att du lyckades slå sönder fönsterrutan. Det kan på detta vis inte ses som att du faktiskt har gjort det uppsåtligen eftersom din fråga inte framställer något annat. På detta vis kan du därför inte dömas för det, även om det hade funnits en möjlighet. Eller om det är så att det finns andra omständigheter som kan tyda på att du gjorde sönder fönstret med uppsåt.

Skadestånd

Du kan också bli skyldig att betala skadestånd genom den skada som inträffat. Det är nämligen så att den som orsakar någon annan en sakskada, som du nog gör genom att förstöra ett fönster, skall ersätta skadan (2 kap. 1 § Skadeståndslagen).

Denna skada skall uppkomma antingen genom att du uppsåtligen krossade fönstret, vilket vi redan har konstaterat att du inte gjort. Men du kan även bli skadeståndsskyldig om du krossar fönstret på grund av vårdslöshet. Vid en sådan vårdslöshetsbedömning så tittas det på om orsakssambandet mellan att du trampar på krattan faktiskt kan vara något som är relevant till den skada som sker. Samt om det kan anses proportionerligt att ifall du trampar på krattan så skall du ha insett att den faktiskt kan krossa fönstret.

Jag har dock lite för lite information om din aktuella situation för att kunna ge dig ett bestämt svar om ifall du kan bli skadeståndsskyldig eller ej. Å ena sidan det som talar för att du skulle bli skadeståndsskyldig är att det kan ses som vårdslöst att trampa på en kratta som ligger nära ett fönster. Däremot säger du att du snubblar över krattan. Vilket å andra sidan tyder på att du krossade fönstret av en olyckshändelse. Därav ligger det ingen otillåten handling som du därav kan bli skadeståndsskyldig till.

Jag hoppas nu att jag har kunnat ge dig klarhet i din situation och att allt löser sig för dig! Om det vore så att du känner att du behöver mer juridisk rådgivning, så rekommenderar jag starkt att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister.

Allt gott!

Vänliga hälsningar,

Josefine
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (112)
2020-09-10 Vilka är påföljderna vid skadegörelse?
2020-09-08 Granne fäller träd på ens tomt
2020-08-03 Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?

Alla besvarade frågor (84172)