Vad krävs och vad händer när ett aktiebolag försätts i konkurs?

2019-11-11 i Bolag
FRÅGA
hej, jag har ett aktiebolag som jag i denna text kommer kalla Bolaget AB, bolaget AB har under en längre tidsperiod gått bra men plötsligt efter några dagar kommer det inga kunder. jag blir orolig och vill försätta bolaget i konkurs. Skulle en sådan ansökan kunna gå igenom? Om tingsrätten skulle fatta beslut att försätta Bolaget AB i konkurs vad kommer då att hända?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid konkurs kan du hitta i konkurslagen. En konkurs innebär att aktiebolaget avvecklas och samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder (se 1 kap 1-2 §). Aktiebolaget upphör med andra ord att existera och avregistrerades i Bolagsverkets register.

En konkursansökan kan göras av antingen aktiebolaget (vanligtvis genom styrelsen) eller av en utomstående borgenär med en fordran mot bolaget, till den tingsrätt på den ort bolaget är registrerat (se 2 kap 1 §). För att tingsrätten ska godkänna ansökan måste däremot aktiebolaget vara på obestånd. Företaget ska med andra ord inte kunna betala sina skulder och betalningsproblemen ska inte vara tillfälliga.

Försätts företaget i konkurs kommer tingsrätten att utse en konkursförvaltare. Det är sedan konkursförvaltarens uppgift att ta reda på vilka tillgångar och skulder som finns, samt upprätta en lista över i vilken ordning skulderna ska betalas. När det är klart överlämnar sedan konkursförvaltaren sitt underlag till tingsrätten som tar beslut och avslutar konkursen. En förutsättning för att tingsrätten ska ta ett beslut om en sådan utdelning som beskrivits ovan, är att skulderna överstiger tillgångarna. Om det är det motsatta måste bolaget likvideras, vilket är ett annat typ av förfarande (se tidigare svar på hur ett aktiebolag kan likvideras).

Det är svårt att avgöra hur det ser ut i ditt fall, men det kan vara bra att veta att det finns andra alternativ vid sidan av konkurs som leder till ett liknande resultat, dvs. att aktiebolaget upphör. Det kanske vanligaste alternativet är att man begär en s.k. frivillig likvidation hos Bolagsverket. Det viktiga är emellertid som du delvis uttrycker, att man är uppmärksam ifall verksamheten börjar gå sämre. Ett exempel är när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Då måste man agera och upprätta en s.k. kontrollbalansräkning för att undvika att själv bli ansvarig för skulder som bolaget drar på sig efter att bristen upptäckts (se, 25 kap 13-20a § aktiebolagslagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ett tips är att gå in på Bolagsverkets hemsida och läsa deras vägledningar i hur du bör agera i ditt fall. Du är givetvis välkommen att ställa ytterligare frågor här på Lawline. För annan kontakt, t.ex. telefon eller möte, se här.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (652)
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?
2020-07-13 När kan en minoritetsägare begära vinstutdelning?
2020-07-03 Lån mellan helägda aktiebolag
2020-06-29 Kan ett förbjudet lån från mitt aktiebolag bli tillåtet om den person som mottog lånet utträder från närståendekretsen?

Alla besvarade frågor (81885)