Avveckling av ett aktiebolag

2019-10-28 i Bolag
FRÅGA
Hej. Mitt aktiebolag har inte haft någon intäkt från verksamhet sedan 2016. Det har av mig "avslutats", men eftersom bolagsverket är sugna på pengar så är det inte officiellt avslutat ännu. Som pensionär vill jag inte betala vad verket pådyvlar mig, men hur "blir jag av" med detta bolagsverk? Frivillig likvidation? gåva till annan ägare?, Ja.....Det verkar som om jag är fast i något som liknar en "mardröm". Några tips? Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När en verksamhet inte bedrivs i ett aktiebolag kallas det ibland för vilande. Begreppet har däremot ingen omedelbar juridisk betydelse, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar hos Bolagsverket som ett aktivt aktiebolag.

För att avveckla aktiebolag brukar det istället talas om fem olika alternativ: 1) försäljning av samtliga aktier, 2) likvidation, 3) fusion, 4) delning och 5) konkurs. Resultatet blir att bolagsregistreringen upphör på ett eller annat sätt.

I många fall är det däremot svårt att hitta en köpare för aktierna när det inte längre bedrivs en verksamhet i bolaget. Som du beskriver återstår då att besluta om en frivillig likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen 1-12 § (ABL). En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman efter att styrelsen eller aktieägare kommit med ett förslag om likvidation. Förslaget ska innehålla: 1) skäl för likvidation, 2) från vilken dag likvidation ska gälla, 3) beräknad tidpunkt för skifte och 4) det beräknade skiftesbeloppet (de tillgångar som finns kvar efter att bolagets skulder har reglerats).

För att genomföra likvidationen behöver det också utses en likvidator, som antingen kan föreslås av bolagsstämman eller förordnas av Bolagsverket. En utgångspunkt är att likvidatorn ska vara oberoende mot bolaget. Likvidatorns uppgift är att genomföra likvidationen och ser bl.a till att bolagets skulder regleras. För att kontrollera att inga skulder förblir oreglerade måste likvidatorn ansöka om en kallelse på okända borgenärer. Kallelsen utfärdas av Bolagsverket genom att den kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Kallelsetiden är sex månader och går inte att ändra.

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att likvidationens kostnader ska betalas av aktiebolagets tillgångar. Om tillgångarna inte räcker ska likvidatorn begära bolaget i konkurs. Efter att likvidationen är genomförd kommer Bolagsverket att avregistrera aktiebolaget.

Jag förstår om du uppfattar förfarandet som omständigt. Det förenklas däremot om du är ensam aktieägare i bolaget. Du kan då besluta om frivillig likvidation på bolagstämma och redovisa ovanstående punkter för Bolagsverket. Om du inte vill föreslå en likvidator kommer Bolagsverket förordna en åt dig (vanligtvis en advokat). Likvidatorn sköter sedan processen och reglerar bolagets skulder. Likvidatorns arvode betalas av bolagets tillgångar och om dessa inte täcker allt ska bolaget begäras i konkurs. Likvidatorn har då möjlighet att i vissa fall begära betalning av Bolagsverket. Dina personliga tillgångar ingår inte i bolagets konkurs.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll