FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp22/05/2019

Vad krävs för ett grov rattfylleri och när har man rätt till en försvarare?

Grovt rattfylleri?

Min son blev häromdagen stoppad av polisen. De uppskattar att han ska ha kört i 200 km/tim på motorväg som är 110 km/tim. De har inga bevis mer än polisernas ord, vilket iof säkert väger väldigt tungt. Han fick också göra ett alkoholtest och blåste 0,27 promille. Han nekade till fortkörningen, men erkände resultatet av alkotestet. Han hade inget körkort med sig då han hade tappat bort det för ett tag sedan, men han har polisanmält att det är borta, så de kunde ju inte rent fysiskt ta det av honom, men de sa att han blivit av med körkortet vilket inte är något konstigt. De sa även att han kunde bli anklagad för grov rattfylla på grund av fortkörningen. Är det verkligen så, trots att han bara låg 0,07 över godkänd gräns på alkotestet? Och de sa även att han inte skulle ha rätt till en allmän försvarare, men om de tänker anklaga honom för grov rattfylleri som kan leda upp till 2 års fängelse så borde han ha rätt till allmän försvarare eller har jag fel? Han är helt ostraffad sedan tidigare och har haft sitt körkort i 5 år.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att det vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Så som jag uppfattar det så har du två frågor. Den första frågan handlar om grov rattfylleri som kommer behandlas enligt Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Den andra frågan handlar om rätten till försvarare som kommer att utredas enligt Rättegångsbalken och Europakonventionens bestämmelser.

Vad krävs för att bli dömd för brottet rattfylleri?

För att brottet rattfylleri ska anses vara begånget så finns det vissa rekvisit (krav) som ska vara uppfyllda.

Det ska vara en person som fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn,en förtäring av alkohol ska ha skett så att personen under eller efter färden har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 0.2 promille i blodet eller 0.10 milligram per liter i utandningsluften.

Den som har begått gärningen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Enligt min bedömning så har punkt ett uppfyllts eftersom jag utgår från att din son fört en bil på motorväg. Punkt två anses också vara uppfyllt eftersom din son haft en alkoholkoncentration som uppgått till 0.27 promille efter körningen. Eftersom de två rekvisiten är uppfyllda så kommer gärningen att vara ett brott som han kan straffas för (TBL 4 § första stycket).

Rattfylleri finns indelat i två gradindelningar som talar om hur grovt brottet bedöms. De två gradindelningarna är rattfylleri av normalgraden och rattfylleri som anses grovt. Jag har redan pratat om normalgraden (TBL 4 §) och när det gäller rattfylleri av grovt slag så ska normalgradens rekvisit vara uppfyllda, plus de som framgår av (TBL 4 a §). När man bedömer om rattfylleri är grov så skall någon utav dessa punkter vara uppfyllda:

Alkoholkoncentrationen uppgår till 1.0 promille i blodet eller 0.5 milligram per liter i utandningsluften, föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel Körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

För denna gärningen så är fängelse i högst två år straffet som kan ges. I din fråga framgår att de uttalat sig om brottet grov rattfylleri. I ert fall så skulle det kunna vara antingen punkt två eller punkt tre som gör att det anses grovt.

Sammanfattning

Enligt min bedömning så är det inte de 0.07 promille som ligger till grund för att rattfylleribrottet anses vara grovt. Jag tror att det antingen är punkt två eller punkt tre som talar för det är grovt.

När har man rätt till förvarare?

Som huvudregel så finns det en grundläggande rättighet. Den som misstänkts för brott har rätt till en försvarare (Europakonventionen artikel 6 punkt 3 c).

Till huvudregeln så finns undantag som kan bli tillämpliga. För det första så anses den som har erkänt en gärning inte behöva någon försvarare när det gäller utredningen om skulden. I andra fall där det rör sig om bötesbrott, trafikbrott och okomplicerade rattfylleribrott får den misstänkte oftast klara sig själv (RB 21 kap. 3 a § andra stycket första punkten) (Ekelöf, Rättegång II, s. 96).

Det finns två olika typer av försvarare, en privat och en offentlig. Den privata försvararen är någon du själv väljer medan den offentliga utses av staten (RB 21 kap. 3 §) (RB 21 kap. 4 §).

Ni har fått höra att ni inte har rätt till någon försvarare och då skulle jag tro att de menar den offentliga försvararen. En privat försvarare kan man anlita även i de fall man inte erbjuds en offentlig försvarare. I ert fall så tror jag att de gjort bedömningen att en offentlig försvarare inte behövs för att det är ett rattfylleribrott.

Slutord

Sammanfattningsvis så verkar det som att processen har gått rätt till. I den första frågan så kom jag fram till att det antagligen inte är mängden promille som legat till grund för bedömningen om ett grovt brott. I den andra frågan så kom jag fram till att det inte föreligger någon rätt till en offentlig försvarare men det hindrar inte er från att skaffa en privat.

Hoppas att du fått svar på dina funderingar och är det så att du undrar något mer så är det bara att skriva igen.

Allt gott,

Tilde SkånvikRådgivare
Hittade du inte det du sökte?