Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?

2021-08-26 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej,Vi har saker i ett förråd efter min morfar.Min ena morbror har sagt att han inte gör anspråk på detta.Kan han göra anspråk på detta nu fast han sagt att han inte är intresserad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga skulle kunna beröra arvsavsägelse alternativt arvsavstående. Arvsavsägelse/arvsavstående innebär att en person som har arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB) eller testamente väljer att i stället avsäga sig rätten till arvet. Skillnaden mellan dessa är att den förstnämnda sker före dess att arvlåtaren gått bort och den sistnämnda sker efter dess att arvlåtaren har gått bort.

Rättsverkan av ett giltigt arvsavstående innebär att man ska fördela arvet på samma sätt som om arvingen i fråga (din morbror) avlidit före arvlåtaren (din morfar). Då utgår man från de vanliga reglerna som gäller vid fördelning av arv, vilket skulle innebära att din morbrors barn i stället skulle få ärva morbroderns andel (den han avstod ifrån), se 2 kap. 1 § ÄB.

Nu framgår det inte entydigt i din fråga ifall den först- eller sistnämnda situationen föreligger, men jag har tolkat det som att den sistnämnda situationen föreligger. I sådana fall så regleras arvsavstående i 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB).

Fastän det är fullt möjligt att avstå från arv, så finns det däremot vissa formkrav som måste uppfyllas för att arvsavståendet ska anses vara giltigt. Det måste göras skriftligt, signeras av arvtagaren samt så ska det ske efter arvlåtaren har gått bort. Därefter så ska arvsavståendet ske som senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket, 17 kap. 2 § ÄB.

Slutsats:

Vid ett arvsavstående så räcker det inte att din morbror har sagt (muntligt) att han gör ett arvsavstående, det krävs som sagt ett skriftligt dokument med signatur som har skett efter arvlåtarens dödsfall men sker innan bouppteckningen registrerats hos Skatteverket. Om det inte har skett ett rättsligt giltigt arvsavstående så kommer alltså din morbror ärva din morfar.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta din morbror och uppmuntra honom att upprätta ett rättsligt giltigt arvsavstående. Detta förutsätter däremot att arvsavståendet sker innan bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96369)