Vad krävs för en korrekt och giltig fullmakt?

2020-11-12 i Formkrav
FRÅGA
HejOm jag vill lämna fullmakt gällande mitt medlemskap i fackförbundet till min vän och skriver gäller från datum 2020-05-01 men vi skriver under det tillsammans datumet 2020-08-01, är fullmakten korrekt och giltig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakt finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL).

Krav på en giltig fullmakt

Det finns inga formkrav på hur en fullmakt ska se ut och innehålla för att vara giltig. Detta innebär att till exempel både skriftliga och muntliga fullmakter är giltiga till formen. Det som är viktigt är att fullmakten är så pass tydlig så att motparten förstår vad den innebär och vad den avser. Det kan också vara fördelaktigt att få sin fullmakt bevittnad, eftersom det gör det enklare för dig att bevisa att fullmakten gäller. Det kan också vara så att den som ska acceptera fullmakten (i ditt fall tolkar jag det som att det är fackförbundet) kan ställa vissa krav för att godta fullmakten, så att de är säkra på att det faktiskt är din vilja att fullmakten finns till.

Kan fullmakten gälla bakåt i tiden

Jag tolkar din fråga som att fullmakten är skriven 2020-08-01, men att det i fullmakten står att den gäller bakåt i tiden (från 2020-05-01 och framåt). Egentligen så krävs det att ett giltigt avtal om fullmakt har ingåtts innan en person företar rättshandlingar för din räkning, för att dessa rättshandlingar ska vara giltiga (10 § AvtL). Du som huvudman (du som ger någon annan fullmakt) kan dock i efterhand godkänna rättshandlingarna som en person företagit för din räkning, vilket gör rättshandlingarna giltiga.

Sammanfattning

Det finns inga formkrav när det gäller fullmakter, vilket innebär att den fullmakt du skrivit tillsammans med din vän är giltig till formen. Det kan dock finnas en risk att t ex fackförbundet kräver ytterligare formkrav på fullmakten för att de ska acceptera den. Om personen du gett fullmakt till har företagit en rättshandling innan fullmakten funnits till så krävs det att du som huvudman godkänner rättshandlingen i efterhand för att den ska vara giltig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97574)