Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

2021-09-25 i Formkrav
FRÅGA
Har skaffat en katt från ett katthem och betalade 2000 kontant när jag hämtade katten.Jag skrev under ett standard köpeavtal men dom behöll alla papperna även avtalet jag fick ingenting.Dom sa att jag får avtalet om ett halvår när hon är kastrerad.Nu säger alla att jag var dum som gick med på detta och att jag inte har någon laglig rätt till katten eftersom jag inte har några bevis på att katten är min.Var inte affären laglig och vad är mina rättigheter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om affären var laglig och om vad du har för rättigheter.

Var affären laglig?

När man köper en katt så krävs ingen särskild form på avtalet eller liknande, inte heller krävs att du som köpare ska ha något särskilt bevis på köpet. Det räcker med andra ord att skriva på ett standardköpeavtal och det faktum att du inte fick någon kopia eller liknande med dig hem gör inte affären i sig olaglig eller ogiltig. Det är alltså en laglig och giltig affär.

Med det sagt så är det dock alltid bra att ha någon form av bevis på köpet själv ifall det skulle uppstå någon form av konflikt eller annat hinder i framtiden. Det är alltså inget krav men det är att föredra. Mitt råd är därför att du vänder dig till katthemmet och ber om ett kvitto eller annat motsvarande bevis på affären då du köpte katten. Det kan vara bra att även få bevis på att ni kom överens om att du skulle få originalavtalet vid kastrering av katten.

Vad har jag för rättigheter?

Jag tolkar uppgifterna i din fråga som att du i egenskap av privatperson har köp en katt av ett katthem som är ett företag, med andra ord en näringsidkare. Eftersom relationen då rör sig mellan å ena sidan dig som konsument och å andra sidan katthemmet som näringsidkare så omfattas köpet av konsumentköplagens regler (1 § konsumentköplagen). I och med konsumentköplagen så åtnjuter du som konsument vissa skyddande som däri föreskrivs, man kan i dagligt tal säga att du får vissa rättigheter. Dessa regler till konsumentens fördel är tvingande och kan alltså inte avtalas bort.

Reglerna som skyddar dig som konsument är t.ex. om reklamation, rätt till avhjälpande vid fel, hävning av avtal och skadestånd.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (178)
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter

Alla besvarade frågor (96481)