Vad krävs för att skuldsanering ska beviljas?

2020-10-03 i Skuldsanering
FRÅGA
Har löneutmätning på kronofogden lever på 6500 i månaden och kan jag få skuldsanering.. har inte till hyran ens .. min bror står för lägenheten men bor inte här ..
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen (SkuldsL).

Prövning om skuldsanering

Du måste själv ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Det är Kronofogdemyndigheten som prövar ärenden om skuldsanering (4 § SkuldsL).

För att skuldsanering för en fysisk person ska beviljas måste följande vara uppfyllt (5 § SkuldsL):

Du ska ha dina huvudsakliga intressen i Sverige, det vill säga ha anknytning till Sverige (6 § SkuldsL). Du ska vara kvalificerad insolvent, vilket innebär att du inte ska kunna betala dina skulder och denna oförmåga kan antas vara så under överskådlig tid. Du ska alltså inte kunna betala dina skulder på många år (7 § SkuldsL). Skuldsanering ska också vara "skäligt" utifrån dina personliga och ekonomiska förhållanden. Vid bedömningen om skuldsaneringen är skälig kommer hänsyn tas till skuldernas tillkomst, dina ansträngningar och försök till att fullgöra dina förpliktelser och hur du medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § SkuldsL).Om du redan beviljats skuldsanering tidigare måste det finnas särskilda skäl för att du ska beviljas skuldsanering igen (10 § SkuldsL).

Ansökan om skuldsanering

Ansökan om skuldsanering ska vara skriftlig och undertecknad av dig på heder och samvete. Ansökan kan också vara elektronisk (11 § SkuldsL). Ansökan ska innehålla följande uppgifter (12 § SkuldsL):

Uppgifter som anges i 5 § första stycket lagen om domstolsärenden, det vill säga uppgifter såsom namn och personnummer, postadress och adress till arbetsplats, telefonnummer och e-postadress. Uppgifter som visar att du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Uppgifter om dina tillgångar och utgifter. Uppgifter om kända borgenärer. En uppskattning av skulden till varje borgenär. Uppgift om omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar du har gjort för att fullgöra dina förpliktelser. Dina och din familjs personliga och ekonomiska förhållanden som kan vara av betydelse för prövningen av ärendet.

Här hittar du information om hur du ansöker om skuldsanering.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93196)