FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/06/2017

Vad krävs för att skadestånd ska utgå?

Hejsan! Jag tänkte begära skadestånd av ett företag men har ganska dålig koll när det kommer till sådant. Vad är förutsättningarna för att ett skadestånd ska kunna utifrån ansvarsgrunderna? Måste de så kallade dolus och culpa ingå?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Regler om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SKL).

SKL 2:1 lyder som följer: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Detta innebär att tre rekvisit finns för att man ska bli skadeståndsskyldig enligt denna paragraf: (1) Man ska ha vållat skada, (2) man ska ha haft uppsåt eller varit vårdslös och (3) skadan ska vara på person eller sak.

SKL 2:2 lyder som följer: Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. För att bli skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada krävs alltså att skadan uppkommer genom brott.

SKL 2:3 lyder som följer: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. För att bli skadeståndsskyldig för kränkning krävs alltså att skadan uppkommer genom brott.

I Skadeståndslagen finns även andra ansvarsgrunder för arbetstagare, stat och kommun samt föräldrars ansvar för barn.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000