Vad krävs för att skadestånd ska utgå?

2017-06-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Jag tänkte begära skadestånd av ett företag men har ganska dålig koll när det kommer till sådant. Vad är förutsättningarna för att ett skadestånd ska kunna utifrån ansvarsgrunderna? Måste de så kallade dolus och culpa ingå?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Regler om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SKL).

SKL 2:1 lyder som följer: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Detta innebär att tre rekvisit finns för att man ska bli skadeståndsskyldig enligt denna paragraf: (1) Man ska ha vållat skada, (2) man ska ha haft uppsåt eller varit vårdslös och (3) skadan ska vara på person eller sak.

SKL 2:2 lyder som följer: Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. För att bli skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada krävs alltså att skadan uppkommer genom brott.

SKL 2:3 lyder som följer: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. För att bli skadeståndsskyldig för kränkning krävs alltså att skadan uppkommer genom brott.

I Skadeståndslagen finns även andra ansvarsgrunder för arbetstagare, stat och kommun samt föräldrars ansvar för barn.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (671)
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik

Alla besvarade frågor (97403)