FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/10/2022

Vad krävs för att överlåta en fastighet som gåva och hur påverkas överlåtelsen skattemässigt?

Hej, Min sambo och jag har ett barn tillsammans men han vill nu att vi båda ska stå som ägare på huset innan vi gifter oss. Fastigheten köpte han innan vi träffades och han betalar av lån själv. Vad gäller och hur går man tillväga? Är 50% av fastigheten som gåva billigaste alternativet? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig 

Det är jordabalkens (JB) regler om överlåtelser av fast egendom och lagfartsansökningar som gäller vid överlåtelse av gåva i form av fast egendom.  

Vad krävs för att en fastighet ska överlåtas som en gåva? 

Den som önskar att överlåta en fastighet eller en del av en fastighet som gåva måste följa formkraven för att överlåtelsen ska vara civilrättsligt giltig (4:29 JB). Det betyder att sambor får ge fast egendom i gåva till varandra. När en andel har överlåtits, så kommer ni båda att samäga fastigheten (4:8 JB). Nu är det endast din sambo som äger fastigheten, därför att han köpte fastigheten innan ni träffades och inte för er gemensamma användning (3 § sambolagen). 

Reglerna för överlåtelse av fastighet uppställer några formkrav som måste uppfyllas. Kravet på pris behöver ni dock inte att ange, därför att överlåtelsen är en gåva. Övriga formkrav som anges här nedan måste uppfyllas. Tänk dock på att det sista kravet under punkt 4 inte heller behöver uppfyllas, men om ni uppfyller det krav, så är processen snabbare. Som sagt är kraven följande:

  1. En skriftlig gåvohandling som är underskriven av din sambo och du som mottagare av gåvan. Ha gärna med era fullständiga namn och underskrifter (4:1 JB);
  2. Gåvohandlingen ska innehålla en förklaring av din sambo att han överlåter fastigheten som gåva till dig, till exempel med ½-andel (4:1 JB);
  3. Uppgift om vilken fastighet (fastighetsbeteckning krävs) som överlåts som gåva (4:1 JB);
  4. Gåvohandlingen ska vara styrkt av två vittnen (20:7 1 p. JB) (inget nödvändigt krav, se nedan).

Utöver en giltig upprättad gåvohandling som överensstämmer med ovan villkor, så måste du som gåvomottagare även ansöka om lagfart inom tre månader efter det att gåvohandlingen upprättades (20:1–2 JB). Är det så att gåvohandlingen inte är styrkt av två vittnen, så kommer inskrivningsmyndigheten att vilandeförklara din lagfartsansökan (20:7 JB). I så fall kommer inskrivningsmyndigheten att informera din sambo om ifall han anser att överlåtelsen ska vara ogiltig. Motsätter din sambo sig inte, så kommer din lagfartsansöka ändå att beviljas (20:8 JB). Denna regel betyder egentligen att ni inte behöver ha två vittnen, men att om ni har två vittnen, så kommer lagfartsansökan att beviljas snabbare.

Vilka skattekonsekvenser kan uppstå?

Om din sambo överlåter halva fastigheten till dig som gåva, så blir överlåtelsen skattefri för din sambo (8:2 inkomstskattelagen). Om din sambo däremot skulle sälja fastigheten till dig, så ska hans kapitalvinst tas upp till beskattning med 22/30-delar (45:33 inkomstskattelagen). Likaså gäller om din sambo säljer en andel av sin fastighet till dig, till exempel halva fastigheten, för då ska vinsten beräknas utifrån den sålda andelen (45:3 och 45:19 inkomstskattelagen). Skattemässigt påverkas din sambo av ifall han överlåter halva fastigheten till dig genom att sälja sin andel.  

Avslutande ord och min rekommendation 

Om din sambo vill överlåta en del av äganderätten till sin fastighet så att ni båda ska äga, så skulle jag rekommendera att din sambo överlåter halva fastigheten till dig som gåva, vilket är det alternativ som inte skulle leda till att han inte skulle beskattas. Då måste ni upprätta en skriftlig gåvohandling med era underskrifter, att det står att din sambo överlåter en andel av sin fastighet till dig som gåva och att det står vilken fastighet som överlåts. Har ni dessutom två vittnen som styrker gåvohandlingen, så kommer din lagfartsansökan att beviljas snabbare. Slutligen måste du lämna in gåvohandlingen i original till lantmäteriet i samband med att du ansöker om lagfart. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”