Vad krävs för att någon ska kunna häktas?

FRÅGA
Hej. Min syster hade ett förhållande med en man som efter ett tag började hota, trakassera och försöka att kontrollera henne. Hon blev även utsatt för misshandel och våldtäkt, trakasserier, avlyssning och förföljelse. Han är tidigare dömd för samma typ av brott då han även detonerade en bomb utanför fd flickvännens arbete. Bröt mot besöksförbud, hotade hennes familj och vänner osv osv osv Han har både suttit i fängelse och belagts med fotboja för detta och en rad andra brott.När min syster tillslut polisanmälde honom blev han häktad i 2 veckor och går nu fri i väntan på rättegång. Det här innebär att min syster och hennes barn inte kan bo hemma av rädsla för att han ska sätta sina hot i verket och döda dem. Han har fått kontaktförbud men inte utökat vilket innebär att han vistas runt hennes bostad och arbete dagligen för att skrämma henne. Dessutom har han tatuerat in hennes namn och hela personnummer på bröstet, i nacken och på knogarna. Bilder på detta lägger han ut på sociala medier tillsammans med bilder på henne, vår familj och texter som "till minne av "min systers namn". Dagligen publicerar han bilder som dessa vilket både hon, hela vår familj och bekantskapskrets mår väldigt dåligt av. Vi rapporterar allt till polisen och hennes advokat men de verkar inte kunna göra något. Min fråga är hur kan detta vara möjligt? Varför får han gå fri när han innebär ett hot mot andra människor och är dömd för detta innan. Vad krävs för att han ska låsas in i väntan på rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som krävs för att mannen du beskriver ska hållas häktad i väntan på rättegången. Regler om häktning hittar vi bland annat i rättegångsbalken (RB).

Vad krävs för att någon ska kunna häktas?

Reglerna om häktning är komplicerade och det är många förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna häktas. Detta beror på att häktning är ett så kallat tvångsmedel och endast ska användas när det verkligen är nödvändigt.

Denna första förutsättningen som måste vara uppfylld för att häktning ska kunna bli aktuellt är att det finns "sannolika skäl" för att den misstänkte personen har begått ett brott (24 kap. 1 § första stycket RB). Sannolika skäl uttrycker hur stark misstanken är och det är den högre graden av misstanke. Det måste alltså finnas relativt mycket som tyder på att personen faktiskt har begått ett brott. Detta beror på att man så långt som möjligt vill undvika att häkta någon som senare visar sig vara oskyldig.

Den andra förutsättningen som måste vara uppfylld är att straffet är minst ett års fängelse för det brott som personen misstänks för. Eftersom jag inte vet vilket/vilka brott mannen du beskriver är misstänkt för kan jag inte svara på om fängelse i minst ett år ingår i straffskalan. Om han är misstänkt för flera brott räcker det dock att ett fängelsestraff av minst denna längd finns med i något av brottens straffskala. Exempelvis brottet misshandel kan ge upp till två års fängelse, och då är det alltså möjligt att häkta (3 kap. 5 § BrB). Däremot är det inte möjligt att häkta någon som är misstänkt för till exempel olaga hot, eftersom det brottet endast kan ge böter eller max ett års fängelse som straff (4 kap. 5 § BrB).

Den tredje förutsättningen för att kunna häkta någon är att det finns risk för att personen:

- flyr eller håller sig undan och på så vis undandrar sig straff (flyktfara),

- försvårar brottsutredningen genom att till exempel förstöra bevis (kollusionsfara), eller

- fortsätter att begå liknande brott (recidivfara).

Det räcker att det finns risk för att någon av de tre scenarierna förverkligas för att man ska kunna häkta någon. Det behöver alltså inte finnas både flykt-, kollusions- och recidivfara, utan det räcker att någon av dem är uppfylld.

Den fjärde och sista förutsättningen för att det ska bli aktuellt att häkta någon är att kravet på proportionalitet är uppfyllt (24 kap. 1 § tredje stycket RB). Förenklat innebär detta att tvångsmedel som exempelvis häktning inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Det handlar alltså om att göra en intresseavvägning mellan å ena sidan samhällets krav på säkerhet, och å andra sidan individens rätt till frihet.

Om de fyra förutsättningarna som jag har beskrivit ovanför är uppfyllda får personen häktas. Däremot är det inte så att personen nödvändigtvis ska häktas, utan det är upp till domstolen att fatta ett beslut i varje enskilt fall (24 kap. 5 § RB). Om personen är misstänkt för ett brott med minst två års fängelse som straff är huvudregeln dock att personen alltid ska häktas (24 kap. 1 § andra stycket RB). Detta gäller framförallt vid allvarligare brott, som exempelvis våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). I sådana fall måste det vara uppenbart att det inte föreligger flykt-, kollusions- eller recidivfara för att den misstänkte ska kunna undvika häktning.

Hur kan mannen släppas fri trots att han innebär ett hot mot andra?

Jag tolkar det som att mannen du beskriver först blev häktad i två veckor men nu har satts på fri fot. Ett beslut att häkta någon får upphävas om åtal inte väcks eller om det inte längre finns skäl för häktning (24 kap. 20 § RB). Av det du beskriver tolkar jag det som att ni har fått ett datum för rättegången, och att ett åtal med andra ord har väckts mot mannen. Därför förutsätter jag att häktningsbeslutet istället har hävts eftersom domstolen bedömer att det inte längre finns skäl för häktning. Vad detta beror på har jag tyvärr svårt att svara på, eftersom jag inte är tillräckligt insatt i fallet som du beskriver.

Ett skäl till varför mannen inte längre är häktad kan vara att domstolen bedömer att han endast kommer att dömas till böter. I sådana fall är det nämligen inte tillåtet att hålla någon häktad (24 kap. 1 § fjärde stycket RB). Ett annat skäl kan vara att domstolen bedömer att det är tillräckligt att mannen har fått kontaktförbud, och att det därför inte är proportionerligt att också hålla honom häktad.

Avslutande råd

För att sammanfatta är det alltså inte helt enkelt att hålla någon häktad, eftersom det krävs att flera förutsättningar är uppfyllda. I det här fallet har mannen tidigare varit häktad men är numera satt på fri fot. Detta beror alltså sannolikt på att förutsättningarna för häktning av någon anledning inte längre är uppfyllda.

Eftersom det är domstolen som beslutar om någon ska hållas häktad eller inte är det tyvärr svårt för brottsoffret eller för anhöriga att påverka beslutet, trots att man upplever att beslutet är felaktigt. För att mannen ska kunna häktas igen är det i första hand åklagaren som måste begära detta hos domstolen (24 kap. 17 § första stycket RB). Det är därför bra om ni fortsätter att framföra er oro till polisen, eftersom de jobbar nära åklagaren i brottsutredningen.

Jag vill också avslutningsvis upplysa om att din syster som målsägande också har rätt att begära att domstolen ska pröva igen om mannen ska häktas (24 kap. 17 § första stycket RB). Din syster kan alltså begära häktning även om inte åklagaren gör det. Om hon vill göra detta rekommenderar jag att hon tar hjälp av sin advokat.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (265)
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?

Alla besvarade frågor (97679)