Vad krävs för att någon ska dömas för vållande till annans död?

FRÅGA
Jag undrar varför den kända influencern X inte kunde dömas för vållande till annans död eller grovt vållande till annans död? I och med att det är bevisat att han hade injekterat en lösning i offrets kropp men problemet låg i vilken mängd och därav kunde rätten ej fastställa att han är skyldig till mord men han har ju bidragit till den eller? Om offert nu drunknat för att gärningsmannen lagt henne där utan uppsyn så är ju det en oaktsam gärning eller? Men återigen varför fanns det inte som en punkt av saker han blivit skyldig till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av frågan

Jag tolkar din fråga som att du undrar varför influencern, nedan kallad gärningsmannen, inte dömdes för vållande till annans död och varför det inte bedömdes som att handlandet varit oaktsamt. Jag kommer i mitt svar utgå från hovrättsdomen (med målnummer B 3937-19) och dess motiveringar.

Bevisningen i målet

Enligt hovrätten var det inte klarlagt vad som hände natten då brottsoffret dog. Det fanns tillräckligt med bevis för att säga att gärningsmannen injicerat brottsoffret med ett läkemedel, men det gick inte att säga vilken mängd eftersom det inte kunde uteslutas att brottsoffret också själv tagit läkemedlet i tablettform. Det kunde inte heller visas att den mängd gärningsmannen injicerat var en dödlig dos. Det fanns inte heller tillräckligt med stöd för att säga att det var gärningsmannen som placerat brottsoffret i badkaret.

Vållande till annans död

I målet hade åklagaren vållande till annans död som ett av sina andrahandsyrkanden. Av lagtexten framgår ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda för att vållande till annans död ska anses föreligga: "den som av oaktsamhet orsakar annans död" (3 kap. 7 § brottsbalken). För att en gärningsman ska kunna dömas för vållande till annans död krävs det att hans gärning var oaktsam i förhållande till den dödliga utgången. En gärningsman kan bara hållas ansvarig för vållande till annans död om hans gärning orsakat den andres död. Alla rekvisit i en brottsbeskrivning måste vara uppfyllda för att en person ska kunna dömas för det brottet.

Formuleringen av yrkandet var dock sådan att gärningsmannen skulle försökt döda brottsoffret genom att försätta hen i ett dödligt förgiftningstillstånd och lämnat lägenheten med insikt om att brottsoffret antingen placerat sig själv i badkaret eller att han placerat hen där, och att då av oaktsamhet orsakat brottsoffrets död. Hovrätten konstaterar att det inte finns tillräckligt med bevis för att säga att gärningsmannen orsakat ett dödligt förgiftningstillstånd. Åklagaren kunde inte visa för domstolen att det verkligen var gärningsmannens gärningar som orsakat brottsoffrets död. Eftersom det inte gick att säga att det var gärningsmannens handlingar som orsakat brottsoffrets död behöver det inte göras någon bedömning huruvida handlingarna i sig var oaktsamma, rekvisitet "orsaka" uppfylls ändå inte och paragrafen kan inte tillämpas.

Sammanfattning

Hovrätten ansåg det inte bevisat att rekvisiten för vållande till annans död uppfylldes av gärningsmannens gärningar och därför kunde de inte döma honom för brottet.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (398)
2021-01-13 Jag slog någon pga. att jag kände mig hotad och rädd, vad gäller?
2020-12-31 Är det brottsligt att smitta någon med Covid 19?
2020-12-31 Vilket brott kan man anmäla för vid smittspridning av Covid-19?
2020-12-31 Anstiftan till brott

Alla besvarade frågor (88084)