Vad krävs för att man ska ha företrädesrätt till återanställning?

FRÅGA
En tidigare tillsvidareanställd som själv sagt upp sin anställning och sedan kommer tillbaka till företaget och arbetar på vikariat. Får denne räkna sin tidigare anställningstid på samma sätt enligt LAS i fråga om företräde till (ny) tillsvidareanställning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad krävs för att man ska företrädesrätt till tillsvidareanställning?

Denna fråga regleras precis som du skriver i lagen om anställningsskydd (LAS). En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren (25 § andra meningen LAS). Tidigare anställningar räknas då in i den uträkningen. Det andra kravet som måste vara uppfyllt för att man ska ha företrädesrätt till återanställning är att man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist (25 § första meningen LAS). Arbetsbrist innefattar alla skäl som inte härrör sig till arbetstagaren personligen. Eftersom personen i din fråga sagt upp sig själv innebär detta att rekvisitet inte är uppfyllt och den personen har således ingen företrädesrätt till återanställning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (635)
2020-03-31 Fråga om permitteringar för företag utan kollektivavtal
2020-03-31 Är det OK att provjobba utan lön?
2020-03-26 Får min arbetsgivare ta bort mina jobbpass?
2020-03-25 Har min arbetsgivare rätt att ta bort mina avtalade jobbpass?

Alla besvarade frågor (78663)