Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

2020-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag undrar om jag kan häva båtköp av en ny båt som jag använt tre gånger som igår, 3e gången visade sig strula något så enormt. Fick bli sjöräddning och det var helt klart farligt för oss i båten. Den tog in vatten, länspumpen fungerade inte, bensintanken verkar ta in vatten då motorn slutade fungera och det TROR jag härrör till att bensinen vart utblandad med vatten, elmotorn fick ingen kontakt...Vattnet som var i båten var bensinblandat, det stank bensin och man kunde även se färgskingringar ovanpå vattnet av bensinen. Mycket farligt med tanke på att båten har totalt 4 batterier, en liten gnista från något av dem hade kunnat tända på hela båten (tror jag).Har ett utförligt mejl jag skickade till återförsäljaren med exakt det som skedde och vad som är fel, kan dock inte bifoga det då det är 1,600 ord/tecken och det finns maxgräns på 1,500.Stort tack på förhand.Mvh,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från att det handlar om ett köp mellan en privatperson och en näringsidkare eftersom du nämnde "återförsäljare" och "ny båt" på din fråga. I sådana fall blir bestämmelserna i konsumentköplagen (KKöpL) tillämpliga. Skulle det handla om ett köp mellan privatpersoner så är det istället köplagen som är tillämplig lag. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.

Förutsättningar för hävning

För att kunna häva ett köp måste det föreligga ett fel på varan som är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL).

Ett fel anses föreligga om varan avviker från vad som följer av avtalet. Dessutom anses varan vara felaktig om den bl.a. (1) avviker från de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används eller (2) om varan avviker från det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål (16 § KKöpL).

Bedömning av fel som är av väsentlig betydelse för köparen

För att bedöma om det föreligger fel av väsentlig betydelse måste det göras en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska man också ta hänsyn till möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder. Vad som utgör ett väsentlig fel ska hänsyn tas utifrån den individuelle köparens förutsättningar. Väsentligheten behöver dock inte ha varit synbar för säljaren, men om felet är av ringa betydelse blir det svårare för köparen att uppfylla sin bevisbörda.

I detta fall är det självklart att det föreligger ett fel på båten. Det anser jag inte att man behöver argumentera för. Vad gäller hävning verkar det finnas starka argument som enligt de omständigheterna som framgår av frågan kan åberopas till stöd för att bevisa att det föreligger ett fel som är av väsentlig betydelse för dig.

När man köper en ny båt förväntar man sig att båten ska fungera felfritt – i alla fall under en period där båten kan fortfarande ses som ny. När felet uppstod efter att båten bara har använts 3 gånger och det visade sig vara ett så allvarligt fel att det framkallar allvarliga faror, kan det vara självklart att uppfatta felet som sådant att det är av väsentlig betydelse för köparen.

Jag menar alltså att det finns starka argument som kan vara till stöd för att åberopa hävning av köpet utan att man behöver ta hänsyn till de andra påföljderna såsom säljarens rätt att avhjälpa felet (27 § KKöpL) eller omleverans (26 § KKöpL).

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL).

Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § KKöpL).

Skadeståndets omfattning

Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad vid täckningsköp samt annan förlust på grund av felet (32 § KKöpL).

Sammanfattning

För att kunna häva ett köp måste det föreligga ett fel enligt lagens mening samt att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Väsentligheten behöver inte ha varit synbar för säljaren. Vad som utgör ett fel som är av väsentlig betydelse för köparen ska bedömas utifrån köparens förutsättningar. I detta fall tycker jag att det finns starka argument som talar för att det föreligger rätt till jämkning att man kan bortse från de övriga påföljderna vid fel på varan. Du har dessutom rätt till skadestånd som även omfattar andra egendom som skadats pga. den felaktiga varan. Skadeståndets omfattar dessutom ersättning för utgifter, inkomstförlust m.m.

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!

Önskar,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?