Vad krävs för att kunna häva ett bilköp?

I slutet på juni 2016 köpte vi en Mercedes C 220 för ett värde av 488 500 kr. Ett år senare lämnades bilen in på service då en motorlampa börjar lysa och det visade sig då att det i bilens underrede (när man lyft ur stolar etc) fanns flera liter vatten i golvet. Bilen tömdes och torkades utan att verkstaden hittade felet eller vart vattnet kom ifrån. Nu fyra månader senare är bilen på verkstad igen och de har hittat nytt vatten i bilen. De har torkat och avfuktat igen och anser att problemet är löst trots att dom fortfarande inte hittat källan till vattenläckaget.

Nu vill de att vi hämtar ut bilen vilket vi tycker är olustigt då problemet fortfarande inte tycks vara löst. Att tillägga går vår nybilsgaranti ut om tre månader.

Vad har vi för rättigheter i detta fall? Kan vi häva bilköpet eller kräva något annat?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni har köpt bilen i egenskap av privatpersoner och att ni köpt bilen från en bilhandlare. Detta medför att konsumentköplagens regler gäller för ert köp, 1 §. Under vissa förutsättningar har ni möjlighet att häva bilköpet eller kräva något annat av säljaren.

Är bilen felaktig?
Till att börja med krävs att bilen varit felaktig när den avlämnades till er av säljaren för nästan två år sedan. Vad som anses som en felaktig vara framgår av 16–19 §§ där främst 16 § första stycket eller 16 § tredje stycket tredje punkten bör bli aktuell i ert fall. Enligt första stycket är bilen felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet mellan er och säljaren. Om säljaren har lämnat en garanti, men bilen avviker från vad som garanterats medför det att bilen avviker från vad som följer av avtalet och är felaktig enligt första stycket. Enligt tredje stycket är bilen felaktig om den avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta. Att en bil fungerar utan att behöva repareras ett flertal gånger under de första åren, är något som ni med fog har kunnat förutsätta (särskilt om bilen är helt ny). Bilen kan därför anses felaktig enligt det tredje stycket.

Har ni rätt att kräva säljaren?
Säljaren svarar bara för fel som funnits vid avlämnandetidpunkten, även om felet visar sig först senare, 20 §. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att bilen avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte säljaren kan bevisa motsatsen, 20a §. Eftersom felet dock upptäcktes efter mer än sex månader efter köpet, måste ni bevisa att felet fanns innan köpet eller att det beror på säljaren för att kunna kräva något av säljaren.

Om det däremot är så att säljaren har lämnat en garanti och därigenom åtagit sig att under en viss tid svara för bilen eller för en viss egenskap hos bilen, ska säljaren svara för ett fel som omfattas av den garanti som hen lämnat, 21 §. Om er säljare lämnat en garanti och de brister som bilen haft omfattas av den garantin och dessutom har uppstått under garantitiden, ska säljaren svara för felet.

För att ni som köpare ska kunna göra gällande att bilen är felaktig och kunna kräva säljaren, måste ni meddela säljaren om detta inom skälig tid från det att ni först märkt eller borde ha märkt felet, 23 § första stycket. Vad som är skälig tid måste bedömas i varje enskilt fall, men som yttersta gräns anges i 23 § tredje stycket att ni som köpare förlorar er rätt att åberopa felet om ni inte meddelar säljaren inom tre år från det att ni mottog bilen. Vad jag förstår har tre år inte gått sedan ni mottog bilen än, vilket medför att ni fortfarande kan ha rätt att åberopa felet hos säljaren.

Vad kan ni kräva av säljaren?
Om bilen är felaktig enligt ovan, exempelvis för att säljaren har lämnat en garanti och bilens egenskaper avviker från den garantin eller för att bilens egenskaper avviker från vad ni med fog har kunnat förutsätta, kan ni kräva säljaren på olika påföljder, 22 §. Detta kan ni dock endast göra om ni har lämnat meddelande till säljaren inom rätt tid, vilket jag gått igenom ovan.

Ni har möjlighet att kräva att säljaren avhjälper felet eller gör en omleverans, om det kan ske utan allt för stora kostnader för säljaren, 26 §. Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt har ni möjlighet att kräva prisavdrag motsvarande det fel som bilen haft, 28 §. För att ni istället ska kunna häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse för er, 29 §. Detta är något som måste bedömas i det enskilda fallet. Förutom någon av dessa påföljder har ni möjlighet att kräva skadestånd om ni lidit skada till följd av att bilen varit felaktig, 30 §.

Sammanfattningsvis krävs det till att börja med att bilen har varit felaktig. Detta kan den exempelvis ha varit om bilens egenskaper avvikit från vad säljaren lämnat som garanti eller om bilens egenskaper avvikit från vad ni med fog kunnat förutsätta. Om felet omfattas av den garanti som säljaren lämnat, räcker det att felet uppstått under garantitiden för att säljaren ska svara för felet. Om detta inte är fallet måste ni kunna visa att felet funnits vid avlämnandetidpunkten eller att felet beror på säljaren. Vidare krävs att ni lämnar meddelande till säljaren om att bilen är felaktig och att ni därför vill kräva säljaren inom tre år från det att ni mottog bilen. För att ni ska kunna häva köpet krävs till sist att felet har varit av väsentlig betydelse för er.

Jag hoppas att mitt svar är till er hjälp. Jag rekommenderar er att boka tid hos en av våra jurister för att få hjälp med en vidare utredning i frågan. Ni har i sådana fall möjlighet att boka tid här.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo