Vad krävs för att jag ska bli dömd för skadegörelse?

FRÅGA
Hej!Min sambo var ute och sprang och blev nästan påkörd av en bil som inte såg honom vid ett övergångsställe. Min sambo blev rädd när bilen kom och den stannade så pass nära honom att han rent instinktivt drämde nävarna i motorhuven. Nu har har blivit åtalad för skadegörelse och kallad till förhör. Jag undrar vad som kan hända, jag tycker rimligtvis att han borde ha lagen på sin sida. Bör han skaffa ett ombud eller försvarare inför förhöret?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skadegörelsebrott finns i 12 kap. brottsbalken (BrB). Regler om försvarare finns i 21 kap. rättegångsbalken (RB).

Vad krävs för att en person ska bli dömd för skadegörelse?

Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB).

Ringa skadegörelse är skadegörelse som med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Påföljden för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB).

Om skadegörelsen är grov döms gärningspersonen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § första stycket). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit fara för liv och hälsa, skadan är av stor ekonomisk eller kulturell betydelse, eller av synnerligen hänsynslös art (12 kap. 3 § andra stycket)

Skadegörelse innefattar ett orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. Den skadade egendomen behöver inte tillhöra någon annan. Det krävs att gärningspersonen haft uppsåt till skadegörelsen (1 kap. 2 § första stycket BrB).

Har jag rätt att anlita en försvarare om jag är misstänkt för brott?

Du som är misstänkt för brott har alltid rätt att anlita en försvarare (21 kap. 3 § BrB).

Offentlig försvarare ska på begäran av den misstänkte förordnas för den som är misstänkt för ett brott som kan leda till lägst sex månaders fängelse (21 kap. 3 a § BrB). Offentlig försvarare utses av domstolen (21 kap. 4 § BrB). En försvarare ska tillvarata den misstänktes intressen (21 kap. 7 § BrB).

En försvarare har rätt att närvara vid förhör om det inte är till men för utredningen (23 kap. 10 § fjärde stycket BrB). Det är förundersökningsledaren som beslutar om vem som får närvara vid ett förhör (23 kap. 10 § första stycket BrB). Möjligheten att vägra en försvarare närvaro vid ett förhör är mycket begränsad.

Sammanfattning

Utifrån omständigheterna i din fråga kan din sambo bli dömd för skadegörelse av normalgraden, eller ringa skadegörelse eftersom han drämt nävarna i motorhuven på bilen. Det faktum att åklagaren väckt åtal i målet talar för att bevisningen är stark. Min rekommendation är att ni anlitar en försvarare, som kan se till att din sambo blir företrädd på lämpligt vis.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (133)
2021-12-04 Får man plocka ner andras valaffischer?
2021-11-29 Får p-vakterna skrapa och spola vindrutan på ens bil?
2021-10-28 Skadegörelse eller inte?
2021-10-26 Minderårig har förstört butiksfönster, vad gäller?

Alla besvarade frågor (97633)