Vad krävs för att HD ska meddela prövningstillstånd och när vinner en dom laga kraft

2021-03-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Efter en överklagan av Tingsrättens dom har en bekant blivit enhälligt friad av Hovrätten i ett mål som åklagaren klassat som våldtäkt. Den åtalade har suttit häktad hela tiden fram tills Hovrätten ändrat domen.Frågan gäller följande:1. Är det på något sätt avgörande för utgången i målet, eller om Högsta domstolen skall ge prövningstillstånd eller inte, om NÄR man överklagar, så länge det är inom angiven tidpunkt som fastställts i domen? dvs 3 veckor.Jag menar att det vore helt fel om det var någon slags "tävling" om vem som snabbast överklagar en dom! , Åklagaren eller försvaret, eller i ovanstående mål, om det påverkar målet om Åklagaren "snabbt" överklagar till Högsta Domstolen, ( Prövningsrätt) Detta måste vara ovidkommande!2. Hur och när vet man att domen vunnit laga kraft? meddelas detta uttryckligen med mail eller brev, eller är det endast ett uteblivande av prövningstillstånd? (förutsatt att Åklagaren sökt detta hos Högsta Domstolen.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Enligt 54 kap. 10 § Rättegångsbalken (RB) får prövningstillstånd (PT) i Högsta domstolen (HD) endast meddelas om HD:s som skulle få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolar ska bedöma liknande fall. HD kan även meddela PT om det föreligger synnerliga skäl enligt paragrafens andra punkt, det är ännu ovanligare en prejudikatskälet. Det enda HD beaktar vid frågan om de ska meddela PT är alltså om det den överklagande parter framfört i sitt överklagande visar att det finns prejudikatsskäl eller om det föreligger synnerliga skäl. Givetvis måste överklagandet inkomma under rätt tid och vara komplett enligt formkravsreglerna, annars kan det avvisas. Överklagandefristen för hovrättsdomar är 4 veckor enligt 55 kap. 1 § RB. 55 kap. RB innehåller mer om överklagandet. Det har alltså ingen betydelse om vem som överklagar först om båda parter framställer varsina fristående överklaganden. Alltså, frågan om när man överklagar har endast betydelse i fråga om överklagande skett inom rätt tid, dvs inom överklagandefristen och inget annat.

En dom har vunnit laga kraft när tiden för överklagande har passerat. Om part överklagar hovrättens dom till Högsta Domstolen (HD) vinner domen laga kraft när HD beslutar att inte meddela PT, alternativt den dag HD meddelar dom förutsatt att de tidigare beviljat PT. Normalt sett meddelas det inte uttryckligen när tidpunkten för att dom vunnit laga kraft är nådd, utan part får hålla lite koll på datumen själv.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96379)