Vad krävs för att häva ett köp enligt köplagen?

2021-03-25 i Köplagen
FRÅGA
https://lagen.nu/1990:931#R28Hej Kan man häva köp mellan företag ? Köpte en ny traktor maj-20. Påpekade fel nästan direkt. Företaget har varit och försökt laga felet ungefär en gång i månaden men lyckas inte. (Felet är att en varnigslampa lyser och då skall man kontakta återförsäljaren, något med frikopplingen).Skyller på allting. Nu vill jag häva köpet tycker dom fått tillräckligt med försök, kommer inte kunna lita på traktorn i framtiden. Idag inträffade nästa problem det gick inte att växla (elväxel). Har kontaktat dom via mail att jag vill häva köpet men får inte något svar vad gör man?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta förutsättningarna för hävning av köp. Köp mellan näringsidkare behandlas i köplagen (KöpL). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.

Hävning av köp

Är en vara felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen bl.a häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL).

Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. (39 § första stycket KöpL).

Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket KöpL).

Enligt bestämmelserna ovan krävs det för det första att det föreligger fel på varan. Här kan man ju konstatera att i ditt fall är det ostridigt att fel föreligger. För det andra krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna kan hänsyn tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande eller omleverans – om jag inte missförstår frågan så har säljaren i detta fall gjort flera försökt att avhjälpa felet men felet finns kvar. Väsentlighetsbedömning ska göras i det enskilda fallet. Det kan dock sägas att en helt ny traktor ska kunna användas felfritt och även om det skulle uppstå fel bör det inte vara återkommande. Av omständigheterna som framgår av din fråga anser jag att i detta fall bör väsentlighetskravet anses vara uppfylld.

För det tredje krävs det att du har meddelat säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid efter den tiden för avhjälpande. Vad som i det enskilda fallet ska anses vara skälig tid får avgöras med hänsyn till köparens intresse av en viss betänketid för att avgöra vad denne önskar göra på grund av felet och den uppkomna situationen. Nu vet jag inte hur lång tid det har gått mellan det senaste försöket att fixa felet och när du kontaktat om att du vill häva köpet. Men om det inte har gått särskilt lång tid bör detta krav anses vara uppfylld.

När det blir en tvist

Som sagt ovan så ska man meddela säljaren om att man vill häva köpet. Av din fråga framgår dock att du inte har fått något svar tillbaka. Om säljaren avvisar ditt krav på hävning så uppstår det en tvist. I sådant fall är det bäst att ha hjälp av en jurist för att lösa tvisten. Vill du ha hjälp av en av våra jurister kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96379)