Vad krävs för att häva ett köp?

Hej, jag har problem med en soffklädsel på en Ektorpsoffa köpt 20180415 av Ikea som blir nopprig, klädseln är utbytt en gång 20180925 och den nya har blivit nopprig. Ikea är villig att byta klädseln/återköpa klädseln en gång till men kan inte garantera att felet inte uppstår igen. Jag vill häva köpet då jag anser att jag har köpt en komplett soffa inte en stomme + klädsel, vad skall jag ha en soffa utan klädsel till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du köpt soffan i form av konsument från IKEA, som räknas som näringsidkare. Det här gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig på din fråga.

Första bytet av klädseln

Det är ganska lätt att konstatera att det föreligger fel i vara enligt 16 § 2 st. 3 p. KköpL som säger att varan skall anses vara felaktig om den inte stämmer överens med vad du som konsument med fog kan förvänta dig, och det är i ditt fall ganska självklart att du inte förväntar dig att soffan ska bli nopprig efter bara ett par månader.

Påföljderna vid fel i vara framgår av 22 § KköpL där omleverans och avhjälpande är de första påföljderna som görs och som regleras i 26 § KköpL. Av din fråga verkar det som att det var ett avhjälpande som skedde i september förra året när du fick en ny klädsel.

Hävning?

I 28 § KköpL framgår det att köparen får häva ett köp om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid eller inte kan göras utan väsentlig olägenhet för köparen. Det här innebär att näringsidkare i princip har en ovillkorlig rätt att försöka avhjälpa fel som uppkommer. Ytterligare ett krav för att ett köp ska få hävas är att det ska vara av väsentlig betydelse för dig, vilket följer av 29 § KköpL.

Just vad som är av väsentlig betydelse ska bedömas i fall till fall och att soffan blir nopprig tror jag inte skulle kunna ses som av väsentlig betydelse. Men enligt allmänna reklamationsnämndens praxis (ARN) kan det bli aktuellt med hävning om samma fel uppkommer efter två försök att avhjälpa.

Mitt tips i ditt fall är dessvärre att acceptera erbjudandet om ny klädsel och sedan om felet skulle uppkomma igen då påpeka att du vill häva köpet.

Hoppas den nya klädseln fungerar bättre!

Med vänlig hälsning,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo