Vad krävs för att häva ett bilköp?

2020-05-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Jag köpe bil en vecka sedan i en bil hos bil företag. När vi tästade bilen, allting va helt ok, inga fel på bilen. 2 dagar sedan åkte vi till mekaniker och skulle kolla hur bilen ser ut under, på botten och att allt är bra. Men då uppteckte vi mekaniker att bilen är totalt förstörd på botten sida, mycke rost och skador som de målade bara med färg att det kunde inte sinnas. Sen finns det några till fel, der började låta konstigt och de rör relativt nu bil inte gått så måna mil och inte så bilogt. Man förväntar sig inte nåt sånt. Vi gick tillbaka till säljare, vile lämna bilen tillbaka men de sa att vi kan inte få tillbaka pengar. Att de kan fixa den hos deras mekaniker. Men vi vill inte det, om de kunde sälja en sån bil, de komme rinte att fixa det så att det blir verkligen så bra. Vi blev lurad och litar inte på de. Har vi några rättigheter, vad kan vi göra nu. Jag känner inte här regler och lagar, och skulle vara väldigt tacksam för hjälp.Bilen är 2011, 7 000 mil, 100000 kr.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår ifrån att du som privatperson har köpt en bil av en näringsidkare, vilket regleras av konsumentköplagen (KKL). Frågan är huruvida köpet kan hävas till följd av de fel du upptäckt.

Fel i varan - vad säger lagen?

Du skriver att bilen är behäftad med vissa fel. Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Näringsidkaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Bilen är att bedömas som felaktig om den i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).

Om en vara, i detta fall bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad gäller i detta fall?

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagen möjliggör hävning av köp. Däremot är hävning av köp inte vanligtvis den primära påföljden vid fel i varan. Om du kan häva köpet är beroende av hur omfattande felen är med hänsyn till husbilens ålder och skick. Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell

Hoppas att du har fåtts var på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1080)
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

Alla besvarade frågor (85216)