Vad krävs för att ha rätt att säga upp sig med omedelbar verkan?

2019-12-14 i Rast
FRÅGA
Hej,Jag är visstidsanställd i snart 1 år (i april 1 år). Jobbar inom restaurang. Inget kollektivavtal.Jobbar 40 timmar i veckan men har ingen paus eller lunch.Detta påverkar mitt psyke och har även fått magsår, samt arytmi. Var inlagd i 3 dagar och tar nu medicin. Min läkare sa även att jag borde byta jobb innan jag blir inlagd för en längre tid.Och jag känner att jag inte klarar av att jobba mer. Mitt hjärta klarar inte mer med denna press och stress, inte heller min mage. Och ingen paus alls och ingen lunch att kunna äta i lugn och ro en ordentlig måltid. Har ingen micro ens på jobb. Sover även så fruktansvärt dåligt och har börjat ta atarax (lugnande) och sertralin (antidepp).Har jag rätt att säga upp mig med omedelbar verkan?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det handlar om rätten till rast och paus på arbetsplatsen så är det arbetstidslagen som är tillämplig. Det enda sättet som man kan förhandla fram andra villkor för för arbetstid än de som står i arbetstidslagen är via ett kollektivavtal. Då det inte finns på din arbetsplats så är det som står i lagen tvingande för din arbetsgivare.

Du har rätt till rast och paus

Om dina arbetspass är längre än 5 timmar i följd så har du rätt till rast. Rasterna ska förläggas så att du aldrig jobbar mer än 5 timmar i sträck utan att ha fått en rast. Rast innebär tid som du inte behöver finnas tillgänglig på arbetsplatsen (15 § arbetstidslagen).

Utöver rasterna så har du även rätt till pauser. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauserna som behövs (17 § arbetstidslagen).

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över arbetsplatsen

Det är arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet rörande dessa frågor. Om arbetsgivaren bryter mot bestämmelser i arbetstidslagen om rast och paus så är det framförallt böter som kan bli aktuellt (24 § 1p. arbetstidslagen). Det kan vara en idé att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen (i detta fallet bristen på rast och paus) till arbetsmiljöverket. Det finns onlineformulär för detta på deras hemsida.

För att få lämna en anställning med omedelbar verkan krävs det grovt kontraktsbrott

För att du ska ha rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan krävs det att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att din arbetsgivare har försummat bestämmelserna om rast i arbetstidslagen uppfyller mest troligt inte kravet på väsentlighet då det enligt praxis krävs att arbetsgivaren brukat våld eller har varit i märkbart dröjsmål med att betala ut lön (4 § LAS). Således har du mest troligt inte rätt till att frånträda din anställning med omedelbar verkan.

Visstidsanställda har inte rätt att säga upp sig i förtid

Då du är visstidsanställd så finns det tyvärr inte något legalt stöd för dig att säga upp din anställning före dagen då anställningen är avtalad att ta slut. Ett undantag från detta är om det framgår i ditt anställningsavtal att du har en uppsägningstid, då kan du säga upp dig i enlighet med den.

Ta kontakt med facket eller försök hitta en lösning tillsammans med din arbetsgivare

Utgångspunkten blir här alltså att du är bunden av din anställning till och med ditt avtalade slutdatum. Jag skulle råda dig till att kontakta ditt fack om du är fackligt ansluten för ytterligare rådgivning. Du kan också försöka prata med din arbetsgivare och gemensamt försöka hitta en lösning. Det kan även gå att gemensamt avtala om ett tidigare slutdatum för din anställning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (70)
2020-04-10 Arbetsgivarens rätt att ändra rastlängd
2020-02-25 Hur mycket rast och paus har man rätt till under arbetstid?
2020-02-21 Vad gäller angående sammanhängande vila på arbetet?
2020-02-06 När har man rätt till lunchrast under arbetsdag?

Alla besvarade frågor (80393)