Vad krävs för att göra en polisanmälan?

hej jag är en tjej på 25 år och jag har en fråga det är så att jag bor på ett gruppboende och jag har en granne som nydligen tog kort på mig men bara på min ryggtava och skriver till bilden slampa och fittgranne och lägger ut det på facebook och instagram. så jag undrar kan jag polisanmäla detta eller är det så att man måste se mitt annsikte för att jag ska kunna polisanmäla det? och jag följer inte denna tjej på varken facebook eller instagram men jag har fått bilden på vad hon la ut av kompis så jag har bildbevis .

MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningar för att upprätta en polisanmälan för brott som du anser dig blivit utsatt för.

Frågor om brott och förundersökning regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Angående polisanmälan

Till att börja med bör du göra en polisanmälan så fort du tror att du är med/varit med om något som är brottsligt. Det krävs alltså inte att du själv gör en bedömning om huruvida du kan eller inte kan polisanmäla händelsen trots att ditt ansikte inte syns på den bild som du talar om. Det är sedan upp till polis och åklagare att utreda huruvida ett brott faktiskt har begåtts eller inte.

Om du har möjlighet är det bra att polisanmäla så snart som möjligt efter att du anser sig blivit utsatt för ett brott. Då ökar chansen att för polisen ska klara upp det i och med att bevis eventuellt lättare kan säkras ju närmre brottstidpunkten man är.

Upprättande av en polisanmälan kan göras via internet eller att du ringer in till polisen på nummer 114 14 (som inte gäller akuta ärenden). Jag rekommenderar dig att ringa till polisen. Vad polisen behöver veta beror på vilket brott det gäller. Det du bör vara beredd att kunna svara på är bland annat personuppgifter, vad som har hänt och vilka personer som är iblandade, när och var brottet skedde, om de har orsakat skador m.m. Du bör även lämna den bevisning som du har (vilket är bilden som du fått från din vän och din väns eventuella vittnesuppgifter). Du kan ändra eller lägga till saker i din anmälan efteråt.

Förundersökning och eventuellt åtal

När polisen har en anledning att anta att ett brott som lyder under allmänt åtal har begåtts exempelvis genom att de mottar din polisanmälan, ska de inleda en så kallad förundersökning dvs. en brottsutredning. I detta ingår att polisen och åklagare ska utreda vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte. De ska bland annat inhämta den bevisning som styrker att ett brott har begåtts och göra en bedömning om bevisningen är tillräckligt för en fällande dom avseende just det brottet. Alltså kommer polisen bland annat att inhämta bilden som du har fått från din vän och själva göra en bedömning av den.
(23 kap. 1 § och 2 § RB).

Aktuellt/aktuella brott

Det brott som närmast blir aktuellt för polisen att utreda i ditt fall är förolämpning (eller förtal).
(5 kap. 1 § och 3 § BrB).

Huvudregeln är dock att åklagare inte får väcka åtal för förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Det finns dock några viktiga undantag. En förutsättning för att åklagare får väcka åtal är att brottsoffret gjort en brottsanmälan till polisen. En annan förutsättning är att åtal ska anses vara påkallat från allmän synpunkt.
(20 kap. 6 § RB och 5 kap. 5 § BrB).

När det gäller förtal kan sådana särskilda skäl bland annat vara att det varit fråga om:
* spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på en utpekad person,
* stor spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art om en utpekad person eller
* stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått mycket allvarliga brott.

För att brottet förolämpning ska falla under allmänt åtal, dvs. kan åtalas av åklagare, krävs för vuxna personer att det för det första är fråga om någon av tre specifika situationer:
* förolämpning mot en person i samband med hans eller hennes myndighetsutövning,
* förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse eller
* förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.
Därutöver krävs i princip att det varit fråga om återkommande förolämpningar under en viss tid eller att någon utsatts för allvarliga förolämpningar på exempelvis sin arbetsplats eller i sitt bostadsområde. Enstaka uttalade grova skällsord är i allmänhet inte tillräckliga för att åklagare ska kunna väcka åtal.

Vissa fall av förtal och förolämpningar skulle också kunna bedömas som andra typer av brott. Exempel på ett sådant brott är ofredande. I sådana fall får åklagaren bedöma om det finns skäl att åtala för antingen förtal/förolämpning eller det andra brottet, eller om det kan finnas skäl att åtala för bägge brotten.
(4 kap. 7 § BrB).

Rekommendation

Min rekommendation är att du ska göra en polisanmälan så snart som möjligt. Sedan är det upp till polisen att utreda huruvida brott har begåtts, vilka eventuella uppgifter du behöver komplettera din anmälan med och om det är du eller åklagaren som eventuellt ska väcka åtal för brottet/brotten.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo