Vad krävs för att gåva av en fastighet ska vara giltigt?

2020-01-25 i Gåva
FRÅGA
Jag och min son Äger 50% var av ett fritidshus. Nu vill jag skriva över min del på min son som gåva. Hur gör jag ? Vilka handlingar behövs ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta vad som krävs för att gåvan av din del av fritidshuset ska vara en giltig överlåtelse till din son. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från jordabalken (JB).

Min rekommendation är att upprätta ett gåvobrev gällande fritidshuset. Det för att bevisa att gåvan är just en gåva. I vanliga fall finns det inga krav på hur ett gåvobrev ska utformas för att det ska vara giltigt men eftersom din gåva till din son är en fastighet finns särskilda krav.

Vad krävs för att ett gåvobrev gällande en fastighet ska vara giltigt?

Vid gåva av en fastighet ställs samma formkrav på överlåtelsehandlingen som vid köp av en fastighet (4 kap. 29 § JB).

För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs att:

1.Gåvobrevet är skriftligt 2.Det i gåvobrevet finns upplysning om att gåvogivaren överlåter namngiven fastighet som just gåva till gåvotagaren 3.Det är angivet hur stor del av fastigheten som överlåts 4.Gåvobrevet innehåller gåvogivaren och gåvotagarens underskrifter (4 kap. 1 § JB)

Underskrifterna behöver inte bevittnas för att gåvobrevet ska vara giltigt

Det finns inget krav på att underskrifterna i gåvobrevet ska bevittnas för att gåvobrevet ska vara giltigt. Dock kan det vara praktiskt att ha två vittnen till underskriften. Det krävs nämligen att två vittnen har bevittnat underskrifterna i gåvobrevet för att gåvotagaren ska kunna erhålla lagfart på fastigheten (20 kap. 7 § punkt 1 JB, 20 kap. 8§ JB).

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (655)
2020-09-20 ​Finns det preskription på att ett gåvobrev pekar ut egendom som enskild?
2020-09-20 Vad behöver man tänka på vid gåvor från föräldrarna?
2020-09-17 Överlåta del av fastighet som gåva
2020-09-13 Kan gåvogivaren återta gåvan när gåvotagaren är ett barn?

Alla besvarade frågor (84194)