Vad krävs för att förundersökningssekretessen ska lyftas?

2019-04-28 i Sekretess
FRÅGA
En bekant blev intagen till polis och man gjorde en husrannsakan. Brottet han misstänktes för vår kränkande fotografering. Så mycket mer fick han inte veta, de hänvisade till förundersökningssekretess. Bara en vecka senare fick han tillbaka sina beslagtagna ägodelar och ärendet lades ner. Nu har han begärt ut polisutredningen och fått den, men med alla uppgifter utom hans egna raderade. Han undrar ju eftersom han anser att detta rör sig om falsk angivelse etc samt att det inte framgår exakt vad han skulle ha gjort. Kan man kräva, och i så fall när i tiden, att sekretessen lyfts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att om förundersökningen är nedlagd är förundersökningsprotokollet offentligt. Delar av förundersökningsprotokollet kan däremot läggas under sekretess om man anser att informationen i protokollet kan försvåra den brottsbekämpande verksamheten. Till exempel om det pågår en annan förundersökning samtidigt och utredningen skulle försvåras om informationen läckte. Detta hittar ni i 18 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen.

En annan anledning till att delar av förundersökningsprotokollet sekretessbeläggs är att uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden finns i protokollet och personen eller dennes närstående skulle skadas av att denna informationen lämnades ut. Notera här att utgångspunkten i detta fall är att personen vars uppgifter finns i protokollet tar skada av att uppgiften lämnas ut. Detta hittar ni i 35 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen.

Jag vet inte vilken anledning Polismyndigheten hade för att sekretessbelägga så många uppgifter i förundersökningsprotokollet men myndigheten som lämnar ut handlingen ska göra en individuell prövning av varje enskilt fall. Tycker ni att Polismyndighetens beslut är felaktigt kan ni överklaga detta till kammarrätten.

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (186)
2019-08-15 Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?
2019-08-01 Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?
2019-07-31 Sekretess mellan myndigheter
2019-07-17 Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (72048)