Vad krävs för att en ficktjuv ska bli åtalad?

2015-07-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag blev vid ett krogbesök bestulen på min mobil. Gärningsmannen hade även stulit en mobil från en annan kvinna som hade funktionen Hitta min Iphone. Detta ledde polisen till gärningsmannen. Idag fick jag som målsägande brev från åklagaren där det stod 20 kap 6 par att "Det går inte att bevisa att det är den misstänkte som begått gärningen". Vad krävs egentligen för att en tjuv / ficktjuv ska bli åtalad? Jag tolkar nedläggningen av ärendet som om det är fritt fram att stjäla något, stoppa det i fickan och sedan säga att man hittat det eller fått godset av någon annan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Stöld regleras i 8 kap 1 § brottsbalken. I brottmål ligger bevisbördan alltid på åklagaren. Att gärningsmannen stulit en mobil från en annan kvinna utgör troligen inte tillräcklig bevisning för att denna person även stulit din mobil. För att åklagaren skall kunna åtala en person för brottet krävs det att denna person är skäligen misstänkt för brottet. Det skall dessutom finnas tillräckliga skäl för att åtala denne enligt 23 kap 3 § rättegångsbalken.

Det är svårt att bedöma hur åklagaren resonerat i sin nedläggning av åtalet utan tillgång till samtliga omständigheter i fallet. Om du som målsägande har gott om bevisning för att denna person stulit din telefon kan du enligt 20 kap 9 § 2 st rättegångsbalken ta över åtalet. Dock måste du göra en anmälan till rätten om detta inom en månad från att du fick kännedom om att åtalaren lagt ned åtalet.

Om du vill överta åtalet övergår det till att vara ett enskilt åtal vilket kan medföra betydande rättegångskostnader för dig. Jag rekommenderar därför inte att du övertar åtalet om du inte är relativt säker på att du vinner framgång i rätten.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (334)
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift
2020-10-10 Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

Alla besvarade frågor (85407)