FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott09/03/2018

Vad krävs för att falska anklagelser ska utgöra ett brott?

Hej!

Sonens ex accepterar inte att det tog slut e 4 mån och har anmält honom för våldtäkt,olaga hot,sexuellt ofredande,misshandel. Efter polisförhör lades det ner, det finns gott om bla sms som motsäger henne Tex VILLE han inte ha sex med henne då hon spred allt i skolan. Hon har även anmält oss och vår gård till länsstyrelse, skolan till skolinspektionen mm. De anmäler allt som går emot dem. "Barnen" är nyss fyllda 18 och hennes mamma är ökänd. Men vi är inte trygga längre , vi väntar på nästa drag från dem.

Fick veta att det inte är mycket lönt att anmäla för falsk tillvitelse då hon är så ung. Och sonen vill bara slippa dem då han mådde förfärligt i detta korta förhållande som hennes mamma styrde.

Vad är skillnaden mellan falsk tillvitelse, falsk angivelse och falsk anklagelse? Och vad krävs? Vad kan hon få för detta? Vill som sagt eg inte ha med dem att göra, men skulle vilja markera att det är nog nu.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga består av ett flertal delfrågor. I mitt svar kommer dessa besvaras var för sig och inledningsvis kommer jag svara på vad skillnaden är mellan falsk tillvitelse, falsk angivelse och falsk anklagelse.

Falsk angivelse regleras i brottsbalken

Falsk angivelse innebär att man falskeligen anmäler ett brott som man påstår att en viss person har begått i syfte att denna ska dömas för brottet. För att din sons ex ska dömas för falsk angivelse krävs det att hon varit medveten om att din son är oskyldig. För att dömas för falsk angivelse krävs även att din sons ex gjort en anmälan (15 kap 6 § brottsbalken).

Falsk tillvitelse regleras i brottsbalken

Falsk tillvitelse liknar falsk angivelse och brottet förövas genom att en person hos en åklagare, polis eller annan myndighet pekar ut annan för brottslig gärning eller lämnar andra besvärande uppgifter. För att din sons ex ska dömas för falsk tillvitelse krävs det att hon medvetet pekat ut din son under vetskapen att han är oskyldig (15 kap. 7 § brottsbalken).

Den största skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse är att vid falsk tillvitelse behöver inte syftet med din sons ex anmälningar ha varit att han ska DÖMAS för brotten. Det räcker med att hon medvetet anmält eller pekat ut din son för att besvära honom. Denna regel tillämpas bland annat om någon regelbundet anmäler någon hos polis eller myndigheter endast för att skapa olägenheter för personen.

Finns inget brott som heter "falsk anklagelse"

Det finns inget brott som rubriceras som falsk anklagelse. Däremot finns andra typer av ärekränkningsbrott. Förtal är ett sådant exempel (5 kap. 1 § brottsbalken). Förtal föreligger när man utpekar någon som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller lämnar någon annan uppgift med syfte att skada personens rykte. Skillnaden mellan förtal och de andra brotten jag ovan har redogjort för, är att förtal inte kräver att anmälan har gjorts till en myndighet! Om din sons ex lämnar uppgifter till andra än myndigheter (tex personer i din sons omgivning) som utpekar honom som brottsling, kan hon därför även dömas för förtal.

Kan hon dömas trots låg ålder?

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15. I din fråga skriver du att hon är nyss fyllda 18 och jag antar därför att hon var över 15 när de gärningar du beskriver begicks. Med andra ord kan hon, trots låg ålder, dömas för brott.

I brottsbalken framgår dock att om en person har begått ett brott när denna var under 21, ska dennas ålder särskilt beaktas vid avgörande av straffet (29 kap. 7 § brottsbalken). Med andra ord undviker man gärna att unga personer döms till ett fängelsestraff.

Sammanfattning

Enligt mig talar de händelser som du beskriver i frågan för att din sons ex kan dömas för antingen falsk tillvitelse eller falsk angivelse. Även förtal skulle kunna bli aktuellt. Självfallet kan jag dock inte uttala mig med säkerhet eftersom jag inte har alla uppgifter i just detta fall. Vad gällande låg ålder så kan hon fortfarande dömas under förutsättningen att hon var över 15 när brotten begicks. Dock tenderar rätten att undvika att döma unga personer till fängelse. Viktigt att ha i åtanke är att din son även kan ha rätt till skadestånd om hon döms för brottet!

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”