Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

2021-04-09 i Testamente
FRÅGA
Vad gäller för att ett testamente ska vara gitigt min plastmamma gick bort hon har Inga egna barn hon skrev ett testamente till mig hon har en syster i livet men brodern gick bort för många år sedan brodern har en son måste systern och brorsbarnet skriva på testamentet syster har skrivit på men brorsbarnet bryr sig inte har skickat rekade brev till honom som han inte hämtar ut vad ska man göra ?
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller för att ett testamente ska vara giltigt?

Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Kraven för att ett testamente ska vara giltigt går att finna i 10 kapitlet ÄB. För att ett testamente ska vara giltigt föreligger det två krav:

1. Testamentet ska upprättas skriftligen

2. Två vittnen ska närvara då testamentet upprättas.

De två vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. De ska även närvara samtidigt och skriva under med sina namn. Det finns ytterligare krav på vittnen i 10 kapitlet 4 § ÄB, men utifrån din frågeformulering förstår jag det som att vittnena till testamentet inte är något som ifrågasätts.

Vad händer om någon inte skriver under testamente?

Om någon arvinge vill klandra ett testamente så ska detta göras inom 6 månader från det att de blivit delgivna testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Om arvingen inte klandrar testamentet inom 6 månader från det att den blivit delgiven testamentet så vinner testamentet laga kraft. De blir då giltigt. Brorsbarnet behöver därför inte skriva under, men han måste ha mottagit testamentet. Det kan däremot vara svårt att bevisa att han mottagit det.

Vad jag förstår det som så undviker brorsbarnet att ge sig tillkänna. Det är därför möjligt att förelägga honom att göra sin rätt gällande. Detta görs av Skatteverket och han har då sex månader på sig att göra sin rätt gällande (16 kap. 5 § ÄB). Gör han inte sin rätt gällande inom dessa sex månaderna förlorar han sin rätt (16 kap. 7 § ÄB).

Jag hoppas mitt svar varit till hjälp för dig. Frågor om arv och testamente kan vara jobbiga och vill du ha mer hjälp av oss från Lawline kan du välja att boka en tid. Har du någon annan fråga är du varmt välkommen att skicka in den.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2948)
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?
2021-10-09 Kan man flera skicka in en klandertalan tillsammans?

Alla besvarade frågor (96356)