Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?

2020-09-10 i Formkrav
FRÅGA
Är avtalet juridiskt bindande? Hej, Om jag tecknar ett avtal med Kalles glasskiosk ab där de i sin tur är "köparen" för mig och jag är "säljaren". Jag har tagit fram en offert/avtal och allting har blivit godkänt och signerat av behörig firmatecknare men där det visar sig att jag ej fyllt i namnunderskriften men där mitt namnförtydligande framgår. Håller detta avtal då juridiskt? I min mening gör det de då behörig firmatecknare har signerat avtalet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du benämner parterna som köparen och säljaren kommer jag utgå ifrån att det rör sig om ett köpeavtal. Formkraven för avtalet, det vill säga kriterier som måste vara uppfyllda för att avtalet ska anses bindande, beror på om det är fast eller lös egendom som ska köpas/säljas.

Köp av lös egendom

Det finns inga specifika formkrav för ett köpeavtal när det gäller köp av lös egendom (som jag förmodar var din fråga), vilket innebär att det kan utformas på oändligt många olika sätt. Det är alltså giltigt även om du endast signerat med ett namnförtydligande. Faktum är att det även kan vara muntligt. Om avtalet rör köp av lös egendom är avtalet således giltigt.

Köp av fast egendom

Avtalet om köp av fast egendom är ett så kallat formalavtal. Det innebär att avtalet måste upprättas i viss form för att bli giltigt. De grundläggande formkraven som måste iakttas är dessa:

1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling.

2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen.

3) Handlingen ska innehålla uppgift om (i) köpeobjektet (lämpligen fastighetens registerbeteckning) och (ii) köpeskillingen.

4) Det ska finnas en så kallad överlåtelseförklaring i köpehandlingen.

Saknas något av minimikraven är hela avtalet ogiltigt.

Köpeavtalet blir inte bindande innan samtliga parter undertecknat köpehandlingen. Har exempelvis endast säljaren undertecknat avtalet är det inte bindande för varken säljaren eller köparen och såväl säljaren som köparen kan frånträda köpet. Bundenhet inträder samtidigt för bägge parter först när samtliga parter undertecknat.

Namnförtydligande som signatur

Vad gäller endast namnförtydligandet blir det svårt i bevishänseende då det kan göras gällande att vem som helst skrivit ditt namn. Om avtalet rör köp av fast egendom, kan avtalet således anses ogiltigt tills dess att du undertecknat med din signatur.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97361)