FrågaAVTALSRÄTTGåva22/12/2018

Vad krävs för att ett gåvobrev ska bli giltigt?

Hej, skall göra en bodelning efter äktenskap. Fastigheten har ärvts med ett gåvobrev, krav på att bli enskild egendom. Gåvohandlingen uppfyller alla krav på fakta utom att det saknas uppgift om hur stor andel som överlåts. En bodelningsförrättare skall försöka få oss att bli överens. Är gåvobrevet giltigt!!!!!????

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först och främst börja med att jag tolkar utifrån din fråga att du inte fått gåvan från personen du varit gift med, utan någon annan.

Ett gåvobrev som rör fastigheter måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Formkraven när det gäller gåvobrev för fastighet regleras i 4 kap Jordabalken (JB). Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav vid gåva som vid köp av fastighet. Ett gåvobrev för fastighet måste uppfylla fyra stycken krav för att anses vara giltigt. För det första måste det vara skriftligt. För det andra måste gåvobrevet innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten som just gåva till gåvomottagaren. För det tredje måste det också framgå hur stor del av fastigheten som överlåts. För det fjärde måste både gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet.

Så för att svara på din fråga skulle jag säga att jag tolkat lagen som att gåvobrevet där med inte är giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning