Vad krävs för att en polis ska få göra en husrannsakan i mitt hem?

2016-02-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej måste polisen ha tillstånd för att göra en husrannsakan?
SVAR

Hej och tack för att du vänderdig till Lawline.

Jag har ändrat din fråga till att svara på vad som krävs för polisen för att få göra en reell husrannsakan. Det borde vara den juridiska term som du söker efter i din fråga. Detta innebär att jag kommer besvara för vad som krävs av polisen för att träda in i ditt hem, med målet att undersöka och leta efter bevis som kan styrka ett brott.

Först och främst måste en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som du lider av att polisen träder in i din bostad. Detta är väldigt fall från fall så det går inte att säga mer om detta i ett sånt här kort svar.

För att få genomföra en reell husrannsakan krävs alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen.

Slutligen så vill jag sammanfatta det så här, en husrannsakan får inte utföras med syftet att upptäcka om ett brott har begåtts, utan det måste finnas vissa omständigheter som tyder på att ett konkret brott verkligen har begåtts.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (346)
2020-12-01 Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?
2020-11-30 är bevisning som läckt värdelös i domstol?
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?
2020-11-23 beviskrav i brottmål och tvistemål

Alla besvarade frågor (86819)