FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/04/2018

Vad krävs för att en köpare ska få häva ett köpeavtal?

Hej,

Jag har sålt en bil via blocket. Som i annonsen stod att den är svårstartad ibland och att vi därav haft ett lågt pris. Bilen är värderad runt 69000kr. vi har sålt den för 47000kr. Köparen har varit och provkört bilen två gånger en längre tur samt en kortare. De har även synat bilen vid båda tillfällen av två olika personer där de även kollade oljestickan. Bilen har även stått parkerad vilket borde vara fläckar efter läckage.

Nu när de kört 15 mil så säger de att bilen indikerar på att de behöver fyllas på olja och att de är oljeläckage när de kollar under bilen samt att motorlampan börjat lysa. Nu säger de att vi ska stå för reparationer eller häva köpet. Jag vet ju inte vad de har gjort med bilen sen jag lämnade den i deras ägo. Vad säger lagen här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att ni är två privatpersoner som har ingått köpeavtalet tillämpas Köplagen (1990:931) så länge du och din köpare inte har avtalat om att något annat ska gälla. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. I den mån någon av parterna önskar häva köpeavtalet krävs att den andre ska ha gjort något fel, såsom att leverera en felaktig vara, eller underlåta att upplysa om ett väsentligt fel hos varan (se 17 §, och 18 §).

Köparen får inte åberopa vad han eller hon borde ha känt till vid köpet (köparens undersökningsplikt), vilket innebär att köparen i den mån denne har varit oaktsam och underlåtit att undersöka varan på ett sådant sätt som kan förväntas av denne, inte sedan kan hävda det fel som vid en sådan undersökning skulle ha upptäckts som grund för att häva avtalet (se Köplagen, 20 §).

I den mån de som har köpt bilen vill kräva hävning av avtalet krävs att de vänder sig till domstol i den mån du som säljare inte själv går med på att häva köpet. Vid en sådan tvist är det (som huvudregel) den som påstår den hävningsgrundande omständigheten som har att bevisa att det förhåller sig på det sättet.

Adam AskRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo