FrågaAVTALSRÄTTGåva19/12/2019

Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?

Kan man själv skriva ett gåvobrev ?

Om det går bra finnspetsen så fallen mall eller vissa formuleringar som måste finnas med för giltigheten?

Var ska ett sådant brev förvaras?

Ska någon myndigheten vara inblandad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det formkrav för gåvor?

Regler om gåvor finns i gåvolagen (GåvoL). Vissa grundläggande krav måste vara uppfyllda för att en handling ska klassas som en gåva. Det måste vara en frivillig handling från givaren. Givaren får inte ha blivit tvingad att ge bort något. Handlingen ska också vara benefik. Med detta menas att givaren inte förväntar sig att få något tillbaka från gåvomottagaren. Gåvan ska alltså inte vara en ersättning för något som gåvomottagaren gjort.

För att en gåva ska vara giltig så måste givaren lämna över ett gåvobrev eller lämna över själva gåvan till gåvomottaren (1 § GåvoL). Ett gåvobrev är en skriftlig handling där givaren förklarar att han/hon vill ge bort något till någon. Det finns ingen officiell mall som man måste fylla i. Det viktiga är att det framgår vad du ger bort och till vem du ger bort det. Det kan också vara värt att datera gåvobrevet och underteckna det.

Var kan man förvara ett gåvobrev?

Det finns inga regler om var man ska förvara ett gåvobrev. Man kan till exempel förvara det i ett bankfack.

Måste man vända sig till någon myndighet när man skriver ett gåvobrev?

Huvudregeln är att någon myndighet inte behöver vara inblandad när man ger bort något. Det finns dock regler om att gåvor i vissa situationer ska registreras. Ett exempel är gåvor mellan makar (8 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob OsmoRådgivare