Vad krävs för att en arbetsgivare ska kunna avskeda en

FRÅGA
Får en arbetsgivare avskeda på stående fot trots att jag flera gånger pratat om problemen som uppkommer utan att dom pratat med den andra personalen som det rör. Utfrysning av annan personal och när man påtalat detta så får man ändå sparken genom att det är jag som har Samarbetssvårigheter trots att det inte är jag som är problemet. Arbetsgivaren stod dessutom och skrek på mig bland kunder utan att jag gjort något allvarligt mer än ifrågasatt
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att avskeda någon?

Avsked
Om arbetstagaren blir avskedad så skiljer det sig från att bli uppsagd. Avsked är en mer ingripande om omedelbar åtgärd som bara får göras när det rör sig om att arbetsgivaren har grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren via anställningsavtalet (18 § LAS). Exempel på skäl som kan tala för avsked är att man har stulit något från arbetsplatsen.

Vid ett avsked gäller ingen uppsägningstid.

Samarbetssvårigheter anses utgöra grovt åsidosättande?
När det kommer till vad som anses vara grovt åsidosättande menar man oftast att det är ett avtalsbrott mot anställningsavtalet. Det finns ingen direkt definition när det kommer till vad som anses vara grovt åsidosättande och man utgår från det skäl som gäller vid personliga skäl, här. Det ska dock vara en allvarligare grad än för de som krävs för personliga skäl. Arbetsdomstolen har godtagit samarbetssvårigheter till en viss grad som ett legitimt skäl för avskedandet, dock ska det inte bara var samarbetssvårigheter som är avgörande faktorer.

Omplaceringsskyldighet
Det finns ingen omplaceringsskyldighet när det kommer till avsked.

Tvåmånadersregeln
Den regeln fungerar så att arbetsgivaren inte får grunda avsked enbart på händelser som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS). Dock finns det undantag enligt andra meningen i det aktuella stycket.

Skriftligt
Avskedandet ska vara skriftlig (8 § LAS)

Varning från arbetsgivare (LAS-varning)
Innan någon avskedas måste arbetsgivaren ha gett personen en skriftlig varning om problemet för det får inte komma som en överraskning för arbetstagaren att denne blir avskedad (30 § LAS).

I ditt fall:
En arbetsgivare får avskeda en med omedelbar verkan om den är skriftlig, man har fått en varning och avskedandet inte grundar sig bara på saker arbetsgivaren känt till längre än två månader. Mitt förslag är att du kontaktar din fackförening för hjälp och undersöka om allt har skett till på ett lagligt sätt och hur det eventuella kollektivavtalet är utformat. Finns det inget kollektivavtal eller fackförening kan du vända dig till oss för att undersöka hur allt ligger till, här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?