Vad krävs för att en andel i fastighet ska kunna överlåtas?

2020-08-09 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Jag och min syster har i gåva fått en sommarstuga av vår far, som enskild egendom.Jag önskar nu överlåta min andel till min systers sambo, vilket enligt gåvobrevet är möjligt med givarens skriftliga samtycke.Innebär det då att min syster och hennes sambo kan äga fastigheten till 50% vardera, utan rättsliga hinder?Vilken typ av dokument behöver vi upprätta för att genomföra överlåtelsen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska kunna överlåta din andel i fastigheten till din systers sambo krävs det först och främst att du uppfyller vad som framgår av gåvobrevet. Huvudregeln är att föreskrifter vid gåva är giltiga om gåvotagaren har accepterat dem. Därmed kan du överlåta din andel till din systers sambo om du får din fars skriftliga samtycke till överlåtelsen.

Utöver skriftligt samtycke från din far krävs också att vissa formkrav är uppfyllda. Detta alldeles oavsett om du väljer att ge bort din andel i gåva eller sälja din andel (4 kap. 29 § JB). För att överlåtelsen ska vara giltig krävs att en köpehandling upprättas skriftligen. Om andelen ska ges bort uppfyller ett gåvobrev samma funktion som en köpehandling.

Köpehandlingen/gåvobrevet ska skrivas under av både dig som säljare/gåvogivare och din systers sambo som köpare/gåvotagare. Det ska också framgå en förklaring om att du överlåter din andel i fastigheten på köparen/gåvotagaren. Dessutom ska köpeobjektet och köpeskillingen framgå av köpehandlingen/gåvobrevet (4 kap. 1 § JB). Till sist bör också köpehandlingen/gåvobrevet styrkas av två vittnen för att förhindra att lagfartsansökan inte vilandeförklaras (20 kap. 7 § JB). Handlingen kan därefter användas för att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Om både föreskriften i gåvobrevet och formkraven är uppfyllda har en korrekt överlåtelse av andelen i den fasta egendomen skett.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88326)