Vad krävs för att dömas för misshandel?

FRÅGA
Hejsan.Min fd loggade in på min massenger utan att jag visste om det. Han såg att jag hade skrivit till en annan kille. Han kom till min lägehet skrek och slog mig i huvudet så att jag föll med huvudet i golvet. Jag har ont i huvudet sen dess. Är det lönt att göra en anmälan? Vad kan, han dömas till? . Detta hände för en vecka sen och jag har inte blåmäke utan är bara lite öm. Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad din före detta partner kan bli dömd för efter att ha slagit dig så att du har fått ont.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)

Misshandel

Den som med uppsåt tillfogar en annan person fysisk smärta kan dömas för misshandel (3 kap. 5 § BrB). Vilket straff en gärningsman kan få beror på om misshandeln betraktas vara ringa, normalgrad eller grov (3 kap. 5 § och 3 kap. 6 § BrB). Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan de olika graderna av misshandel. Normalt sett bedöms misshandel som ringa om misshandeln inte orsakat skada och smärtan är av övergående natur. Normalt sett går gränsen mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel vid livsfarligt våld, det vill säga när offret blivit utsatt för livsfara genom våldet.

Varje grad av misshandel har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara
Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för ringa misshandel är fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (3 kap. 5 § BrB)Straffskalan för misshandel av normalgrad är fängelse i lägst 14 dagar till högst 2 år (3 kap. 5 § BrB)Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst 1,5 år till högst 6 år (3 kap. 6 § BrB)


Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte ge något säkert svar på om din före detta partner kommer att dömas för sin gärning eller vad ett eventuellt straff kan bli. Det är bara en domstol som kan besluta om personen blir dömd för ett brott och hur långt ett straff kan bli. Det jag kan säga är att det i din situation skulle kunna vara fråga om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Om din före detta partner blir dömd ska straffet bestämmas inom de gränser som angivits ovan.

Min rekommendation till dig är att göra en polisanmälan om du känner att du har varit med om någonting obehagligt. För att göra en polisanmälan mot någon behöver du inte ens vara säker på om det du har blivit utsatt för klassas som brottsligt. Den bedömningen är upp till polisen och rätten. Genom att göra en polisanmälan ökar chansen att din före detta partner hålls ansvarig för sin gärning och det kan också hindra personen från att utsätta dig eller andra för brott i framtiden. Jag förstår att det kan kännas jobbigt att göra en anmälan, och kom därför ihåg att det är helt upp till dig vad du väljer att göra.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?