Vad krävs för att dömas för misshandel?

Hej. Min fråga rör en händelse som var helt oavsiktlig. Jag föser undan min son som kommer mellan mig och min exfru under en het samtalssituation. Med påföljden att sonen faller och kan ha skadat sitt knä.Det är dock inget som hindrar honom att fortsätta med löpningen som han var upptagen av. Nu har mitt ex anmält mig för det. Kan det verkligen handla om misshandel? Vad kan en eventuell straffpåföljd bli. Orolig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För misshandel döms den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta (3 kap. 5 § Brottsbalken). Det är i och för sig möjligt att du tillfogat din son kroppsskada/smärta. Däremot krävs det även att du haft uppsåt (1 kap. 2 § Brottsbalken). Med uppsåt krävs det enkelt förklarat att du haft en avsikt att skada din son, alternativt att du varit likgiltig för att så kunde ske. Så som du beskriver situationen torde inte misshandel vara aktuell.

Däremot finns det en oaktsamhetsvariant av misshandel som i lagen benämns vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § första stycket Brottsbalken). För att dömas för vållande till kroppsskada krävs inte uppsåt, däremot krävs det att du varit oaktsam och orsakat din son en kroppsskada som inte är ringa. I bedömningen av om en skada anses som ringa eller av normalgraden görs en bedömning, vari det ofta ingår om den skadade varit tvungen att uppsöka sjukhus för vård eller ej. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Sammanfattningsvis, utifrån vad du berättar verkar inte misshandel vara aktuellt att du kan bli dömd för. Eventuellt kan du dömas för vållande till kroppsskada, beroende på hur stora skador som uppkom eller ej.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”