Vad krävs för att avhysa en hyresgäst?

Vad krävs för vräkning? Hyresgästerna har inte betalt hyran på flera månader, de stör och de blev uppsagda i juli men vägrar att flytta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras delvis av 12 kap. jordabalken. Det framgår inte av din fråga vad för hyresavtal du har med din hyresgäst. Antingen är det ett hyresavtal som löper obestämd tid eller ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid, det vill säga att du har ett bestämt datum när hyrestiden upphör. I 12 kap. 3 § 2 stycket jordabalken föreskrivs det att om hyresförhållandet med din hyresgäst varat längre än nio månader måste det sägas upp för att upphöra att gälla.

Upphörande i förtid

Hyresavtal kan även upphöra i förtid om en så kallad förverkandegrund föreligger. I detta fall har dina hyresgäster inte betalt hyresavgiften på flera månader vilket är en grund för förverkande enligt 12 kap. 42 § 1 stycket 1 p. jordabalken. Paragrafen föreskriver att om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen är hyresrätten förverkad. Hyresgästen har chans för rättelse enligt 12 kap. 43 § 1 stycket jordabalken genom att denne betalar innan du som hyresvärd har sagt upp avtalet. Men som jag förstår det har du sagt upp dina hyresgäster innan de betalt. Således har ert hyresförhållande upphört.

Avhysning

För att få dina hyresgäster avhysta (vräkta) kan du ansöka om en exekutionstitel hos Kronofogden om de inte frivilligt har lämnat bostaden. Tänk på att du ska ha underrättat dina hyresgäster att de inte har betalt sina hyresavgifter och du ska ha skriftligt meddelat socialnämnden innan du ansöker om avhysning hos Kronofogden. Det är Kronofogden som är behörig att avhysa en person, det vill säga att du bör inte göra detta själv vilket följer av 1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Det du gör är att du begär handräckning hos Kronofogden via en blankett som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Sedan om du får beslut om avhysning hjälper Kronofogden dig med avhysningen. Verkställandet av avhysning följer 16 kap. utsökningsbalkens reglering om Kronofogden beviljar din ansökan.

För mer information angående avhysning finner du på Kronofogdens hemsida (se här).

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning