Vad krävs för att arv ska bli enskild egendom?

FRÅGA
Min far har gått bort och jag som den enda arvtagare kommer få hela hans förmögenhet ärvd efter att bouppteckningen är godkänt och arvskifte sker. Han har inte skrivit något testamente och i mitt nuvarande äktenskapsförord med min fru finns inget som medger att hans egendom kommer bli min enskilda egendom. 1. Behöver jag skriva ett nytt äktenskapsförord för att behålla min fars egendom som min enskilda egendom eller finns något annat man kan tillämpa?2. Hur ska detta äktenskapsförord utformas?3. Är det viktigt att äktenskapsförordet eller något annat görs klart innan arvskiftet för att förmögenheten ska bli min enskilda egendom eller har det ingen betydelse?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). För att egendom ska vara ena makens enskilda krävs det att någon av punkterna i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken är uppfylld. Ett arv blir inte automatiskt enskild egendom, men det kan bli det antingen genom att arvlåtaren har skrivit testamente med villkoret att egendomen ska vara arvtagarens enskilda (punkt 4), eller genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord där det anges vilken egendom som ska vara enskild (punkt 1).

Eftersom din far inte skrivit något testamente måste du och din fru upprätta ett nytt äktenskapsförord för att arvet ska bli din enskilda egendom. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna samt ingivet till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Information om hur man gör för att registrera äktenskapsförord hos Skatteverket finns här: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/

Ett äktenskapsförord kan utformas på flera olika sätt och därför är det svårt att säga hur just ert äktenskapsförord bör utformas. Att få äktenskapsförord utformade är heller inget som ingår i Lawlines gratisrådgivning. Mitt råd är att kontakta en jurist för att få hjälp med att skriva äktenskapsförordet så att regleringen av er egendom blir som ni tänkt er. Lawline har jurister som ni kan boka tid med här: http://lawline.se/boka
Ett annat alternativ är att upprätta äktenskapsförordet online, här: http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord

Äktenskapsförordet kan upprättas när som helst. Det krävs inte att detta är gjort innan arvskiftet.


Hoppas att du är nöjd med svaret.

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88299)