Vad krävs för att adopterat barn ska ärva sin biologiska syster?

2016-05-15 i Testamente
FRÅGA
HejAv tre biologiska syskon är min pappa adopterad av sin styvfar i vuxen ålder. Ärver han sin biologiska syster? Hon är änka och barnlös. Den andra brodern är död. Hon har skrivit testamente för 8-10 år sedan. Hon vet inte att pappa är adopterad. Systern vill att pappa ärver henne. Hur skall hon gå tillväga? Måste hon skriva nytt testamente, eller räcker det med ett tillägg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Din pappa ärver inte sin biologiska syster om hon inte skriver ett testamente där hon ger honom rätt till arv efter henne. Hon måste inte skriva ett helt nytt testamente, utan det går bra att skriva tillägg.

Jag inte vet vad det står i hennes tidigare testamente, men jag tänker att hon kan göra det som känns lättast av att skriva ett nytt eller endast ett tillägg. Oavsett så måste det nya dokumentet nå vissa formkrav.

Utredning

Regler kring arv finns främst i Ärvdabalken (ÄB). Enligt den så kallade legala arvsordningen så ärver i första hand ärver den avlidnes barn, i andra hand ärver den avlidnes föräldrar och syskon och i tredje hand ärver far- och morföräldrar och deras barn, se ÄB 2:1-3. Som utgångspunkt hade alltså din pappa ärvt sin biologiska syster, under förutsättning att deras biologiska föräldrar dött.

Av Föräldrabalken 4:8 framgår dock att adoptivbarn rent juridiskt anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som de biologiska föräldrarnas barn. Detta innebär att när regler om arv tillämpas kring din pappa så kommer han att ses som en del av sin adoptivfamilj men inte som bror till sina biologiska syskon, vilket innebär att din pappa inte har rätt till arv från sin biologiska syster enligt den legala arvsordningen.

Om din pappas biologiska syster vill att din pappa ska ärva henne, så måste hon skriva ett testamente där hon ger honom rätt till arv. Rent generellt går det bra att skriva tillägg till testamenten. Jag vet inte vad det står i det testamente hon skrev för 8-10 år sedan så jag har svårt att ta ställning till om det behövs ett helt nytt testamente eller om det räcker att skriva ett tillägg. Om det är enklast med ett helt nytt eller ett tillägg kan jag tänka mig beror på vad hon skrivit i övrigt i testamentet och om din pappas arv medför några följdändringar.

Oavsett om hon skriver ett helt nytt testamente eller endast ett tillägg så måste testamentet eller tillägget vara skriftligt, skrivas under i närvaro av två vittnen och vittnenas namn ska stå i dokumentet. Vittnena ska veta om att det rör sig om ett testamente, men de måste inte få veta vad som står i testamentet, se ÄB 10:1.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86450)