Vad krävs det för att barn ska bli ersättningsskyldiga vid olyckor?

"Hej! X har ju berättat för dig att deras bollek inomhus slutade med en krossad lampkupa. Det största felet var att de kastade boll inomhus. Sen förstår jag att det inte var meningen att lampan skulle gå sönder. Det är möjligt att killarna får ersätta lampan med en mindre summa pengar (den är inte dyr) men i så fall hör jag sv mig igen.

Hälsningar"

Hej. Jag fick detta meddelandet av min sons lärare. Pojkarna i fråga är 10 år gamla. Jag betalar gärna lampan, men undrar om det finns något lagstöd för att kräva in pengar vid olyckor.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det krävs för att bli ersättningsskyldig vid olyckor.


För att bli ersättningsskyldig måste rekvisiten i skadeståndslagen vara uppfyllda

I skadeståndslagen hittar vi bestämmelser om vad som krävs för att bli ersättningsskyldig. Enligt 2 kap. 1 § SkL krävs det två rekvisit för att bli ersättningsskyldig.

Man ska (1) ha vållat en sakskada eller en personskada, (2) genom uppsåt eller vårdslöshet. Utöver dessa två rekvisit finns det ett krav på att det föreligger adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet är ett juridiskt uttryck som innebär att skadan var förutsägbar och låg i farans riktning. I det specifika fallet kan det finnas två möjligheter att kräva ersättning

I det specifika fallet finns det två sätt som din sons lärare skulle kunna kräva ersättning för lampan. Antingen genom att kräva ersättning direkt av din son eller att kräva det av dig i egenskap av förälder med stöd i 6 kap. 2 § 2 st Föräldrabalken.

Din ersättningsskyldighet:

(1) Det föreligger en skada på en sak, alltså en sakskada (den trasiga lampan), (2) i detta fallet kan det vara svårt att visa på att du har agerat vårdslöst i din tillsyn av din son. Således borde det ej gå att kräva skadestånd av dig personligen.

Din sons ersättningsskyldighet:

(1) Han har vållat en sakskada (den trasiga lampan), (2) eftersom att det verkar röra sig om en olycka så är det inte uppsåtligt men kan eventuellt vara vårdslöst. Adekvat kausalitet verkar föreligga då det är i farans riktning att någonting kan gå sönder då man kastar boll inomhus. Således är samtliga rekvisit i 2 kap. 1 § SkL uppfyllda och din son kan således vara ersättningsskyldig. Dock så finns det en jämkningsregel i 2 kap 4 § SkL där det ska tas hänsyn till barnets ålder.


Din son kommer mest troligt inte att behöva betala hela beloppet p.g.a hans ålder

Sammanfattningsvis så finns det alltså legalt stöd för att din son skulle vara ersättningsskyldig för lampan han har råkat ta sönder. Dock så finns det möjlighet att jämka den summa som han blir ersättningsskyldig med hänsyn till hans ålder och således bör han inte bli skyldig att betala det fulla beloppet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia HolmgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”